Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Μια … δύσκολη περίπτωση, σαν φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Μάρτιος 2015 και ώρα 9:30

Μια σανίδα κινείται ΑΒ σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υο. Σε μια στιγμή t=0, αφήνουμε πάνω της σε σημείο Γ, μια σφαίρα, χωρίς να έχει αρχική ταχύτητα και χωρίς να στρέφεται, όπως στο σχήμα. Μεταξύ σανίδας και σφαίρας αναπτύσσεται τριβή. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Έργο και ενέργεια κατά την κίνηση στερεού. Φ.Ε.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 15 Φεβρουάριος 2012 και ώρα 17:30

Ο τροχός του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα, κάθετο στο επίπεδό του που περνά από το κέντρο του Ο. Σε μια στιγμή δέχεται δύναμη F, εφαπτόμενη στην περιφέρειά του. Μετά από λίγο, ο τροχός έχει στραφεί κατά γωνία dθ και το σημείο εφαρμογής της δύναμης έχει διαγράψει τόξο μήκους ds. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Στροφορμή και διατήρηση στροφορμής.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Ιανουάριος 2012 και ώρα 20:30

Ο οριζόντιος δίσκος του σχήματος στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα 1rad/s γύρω από έναν σταθερό κατακόρυφο άξονα z, ο οποίος διέρχεται από το κέντρο του Ο και ως προς τον οποίο έχει ροπή αδράνειας Ι=9kg∙m2. Ένα σώμα Σ, μάζας 1kg, που θεωρείται υλικό σημείο, πέφτει κατακόρυφα και  κτυπά με Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Στροφορμή. Φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Ιανουάριος 2012 και ώρα 9:00

Ένα υλικό σημείο μάζας m είναι δεμένοστο άκρο νήματος μήκους r και διαγράφει οριζόντιο κύκλο με την επίδραση δύναμης F, έχοντας κάποια στιγμή ταχύτητα υ, όπως στο διπλανό σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Σύστημα σωμάτων και 2ος νόμος Νεύτωνα. Ένα φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Ιανουάριος 2012 και ώρα 17:57

Γύρω από μια τροχαλία ακτίνας R=0,2m και μάζας 10kg έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, στο άκρο του οποίου δένουμε ένα σώμα Σ, το οποίο συγκρατούμε σε ύψος h από το έδαφος, όπως στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ισορροπία και επιτάχυνση δοκού.Ένα φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 4 Ιανουάριος 2012 και ώρα 13:30

Μια ομογενής δοκός ΑΒ μήκους 3m και μάζας 4kg, μπορεί να στρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα, ο οποίος περνά από σημείο Κ, σε απόσταση (ΑΚ)=1m, ισορροπεί δε σε Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ισορροπία και κίνηση στερεού. Ένα φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Δεκέμβριος 2011 και ώρα 8:30

Μια ομογενής δοκός ΑΒ, μήκους ℓ, ισορροπεί, όπως στο σχήμα, αρθρωμένη στο άκρο της Α, ενώ το άλλο της άκρο Β, είναι δεμένο με νήμα που σχηματίζει γωνία θ=30° με τη δοκό. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ροπή δύναμης. Φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 19 Δεκέμβριος 2011 και ώρα 8:30

Ένα μικρό σώμα είναι δεμένο στο άκρο νήματος μήκους ℓ και κρέμεται από ένα σημείο Κ. Το σώμα με την επίδραση μιας οριζόντιας δύναμης F, διαγράφει οριζόντιο κύκλο κέντρου Ο και ακτίνας R. Η δύναμη F  είναι διαρκώς κάθετη στο νήμα και εφαπτόμενη του οριζόντιου κύκλου. Να υπολογιστούν τα μέτρα των ροπών: Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Κινηματική Στερεού Σώματος. Ένα φύλλο εργασίας.

image003Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Δεκέμβριος 2011 και ώρα 17:00

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένας τροχός που κινείται. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Κυκλική-Στροφική κίνηση. Ένα φύλλο εργασίας.

image006Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Δεκέμβριος 2011 και ώρα 9:00

Ένα σώμα είναι δεμένο στο άκρο νήματος, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο στο σημείο Ο. Αφήνουμε το σώμα να κινηθεί από την θέση (1), όπου το τεντωμένο νήμα είναι οριζόντιο. Συνέχεια ανάγνωσης

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης
Ανάκλαση- Διάθλαση. Φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Ιανουάριος 2011 και ώρα 20:30

Μια ακτίνα μονοχρωματικού φωτός προσπίπτει στο σημείο Β του πρίσματος σχηματίζοντας με την πλευρά ΑΔ γωνία 30°, διαθλάται και φτάνει στο σημείο Γ, κάθετα στην πλευρά ΑΕ. Δίνεται φ=30°.  Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 3
1 2 3