Το εκκρεμές του Foucault (Μέρος ΙΙ)

https://en.wikipedia.org/wiki/Foucault_pendulum#/media/File:Foucault_Pendulum.jpg
Εδώ γίνεται η πλήρης ανάλυση του εκκρεμούς του Φουκώ.

Επιβεβαιώνεται το πειραματικό αποτέλεσμα και αποκαλύπτεται μια νέα πτυχή του φαινομένου: στο εκκρεμές του Φουκώ δεν μεταβάλλεται μόνο η πολική γωνία με το χρόνο.

Μεταβάλλεται και το αζιμούθιο.
Η ανάλυση σε pdf εδώ.

Η Έννοια της Ταχύτητας

ÎšÎ±Ï„Î±Î³ÏÎ±Ï†Î®Ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η θέση των διαφόρων σωματίων σε σχέση με τον χρόνο είναι διαφορετικός. Επομένως χρειαζόμαστε ένα φυσικό μέγεθος που να είναι ικανό να περιγράφει με ακρίβεια την αλλαγή θέσης των σωμάτων……….

Συνέχεια ανάγνωσης

Το εκκρεμές του Foucault (μέρος Ι).

Καταγραφή

Το εκκρεμές του Foucault: Το επίπεδο κίνησης του αλλάζει με το χρόνο. Τι δείχνει άραγε αυτό; Ότι η γη περιστρέφεται; Συνέχεια ανάγνωσης

Γραμμή εκπομπής του ουδέτερου υδρογόνου 21cm

CaptureΜια προσπάθεια με βάση μία είδηση να ξεφυλλίσουμε πως εξελίχθηκε ένα εύρημα του 1904. Ελαφρύ ανάγνωσμα για φυσικούς μετά την ένταση των ημερών

 

https://drive.google.com/open?id=12eXAUDO49Ci_UXKAuYRjBymTci1Q_ZmO

Μελετώντας το φαινόμενο Doppler στην ομαλή και την επιταχυνόμενη κίνηση.

a5Κάνουμε μια γενική μελέτη του φαινομένου Doppler κινούμενης πηγής και ακίνητου παρατηρητή και εξειδικεύουμε σε δυο περιπτώσεις: όταν η πηγή κάνει κίνηση με σταθερή ταχύτητα και όταν κάνει ομαλά επιταχυνόμενη κίνησης. Η ανάλυση εδώ.

Γιατί το «να κόβεις δρόμο» είναι καλό και για επιταχύνσεις…

Η ανάρτηση απευθύνεται μόνο σε καθηγητές και είναι συνέχεια μιας παλιότερης:

Γιατί το «να κόβεις δρόμο» είναι καλό…

Περιέχει λίγη θεωρία και μια εφαρμογή: Συνέχεια ανάγνωσης

Ισοβαρής προσέγγιση οριζόντιας φλέβας αέρα

ή ΤΟ ΜΑΚΡΙΝΌ ΒΟΛΙΚΌ ΣΗΜΕΊΟ

Στην παρούσα ανάρτηση γίνεται μία προσπάθεια μελέτης της υποηχητικής μόνιμης ροής μίας αρχικά λεπτής φλέβας αέρα που δημιουργείται μέσα σε αρχικά αδιατάρακτο αέρα στο όριο των μεγάλων αριθμών Reynolds, όπου το ιξώδες μπορεί να αγνοηθεί. Η ροή προσεγγίζεται ως ισοβαρής, θεωρώντας ότι σε όλο το μήκος της φλέβας η πίεση του αέρα ισούται με την ατμοσφαιρική. Συνέχεια ανάγνωσης

Το πρόβλημα του Lagrange

Λύνουμε το περίφημο πρόβλημα ουράνιας μηχανικής του Lagrange: τρία ουράνια σώματα μπορούν να περιστρέφονται γύρω από το κέντρο μάζας τους αν βρίσκονται στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου.
Η ανάλυση σε pdf εδώ.

Τι γίνεται στην ένωση δύο ράβδων;

3Μιας και χρειάστηκε και το έγραψα σε σχόλιο εδώ, ας δούμε μια πτυχή του προβλήματος:

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα στερεό ΑΒ, το οποίο μπορεί να στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που περνά από το Α και το οποίο αποτελείται από δυο ομογενείς ράβδους ΑΟ και ΟΒ με ίδιο μήκος l και μάζας m και Μ. Κάποια στιγμή ασκούμε στο άκρο Β μια οριζόντια δύναμη F στο άκρο Β, κάθετη στη ράβδο. Συνέχεια ανάγνωσης

Το βαρυτικό πεδίο της Γης.

Θα μελετήσουμε το βαρυτικό πεδίο της Γης, τόσο στο εξωτερικό της όσο και (κυρίως) στο εσωτερικό της, χρησιμοποιώντας τη λογική μελέτης του ηλεκτροστατικού πεδίου, με την βοήθεια της ροής. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα

Στο φαινόμενο της κρούσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων σωμάτων του μακρόκοσμου που συγκρούονται αναπτύσσονται πολύ ισχυρές δυνάμεις επαφής, είναι οι Ωστικές ή Κρουστικές δυνάμεις. Η διάρκεια του φαινομένου θεωρείται πολύ μικρή, δηλαδή κατά την κρούση τα σώματα δεν μετατοπίζονται, αλλά η θέση τους είναι ίδια στην αρχή και στο τέλος της κρούσης. Αντίστοιχα στο μικρόκοσμο το φαινόμενο της κρούσης δεν απαιτεί επαφή μεταξύ των σωματιδίων , αλλά την ύπαρξη ισχυρών δυνάμεων αλληλεπίδρασης για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό συμβαίνει σε φαινόμενα μεταξύ σωματιδίων και ονομάζεται σκέδαση. Συνέχεια ανάγνωσης

Ράβδος με νήμα υπό γωνία

Μια ομογενής ράβδος ΑΒ μάζας m=2kg και μήκους L=0.3m, ισορροπεί κρεμασμένη από μη εκτατό νήμα, σχηματίζοντας γωνία θ= 30° με την οριζόντια διεύθυνση ενώ κρατάμε το άλλο άκρο της Α με το χέρι μας.

Σε μια στιγμή αφήνουμε το χέρι μας στο άκρο Α. Αμέσως μετά από τη στιγμή που αφήσαμε το χέρι μας (t=0+). Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 66
1 2 3 4 5 6 66