Βρείτε το κέντρο μάζας μιας συρμάτινης γωνίας.

Κάμπτουμε ένα ομογενές και ίδιου πάχους σύρμα ώστε να σχηματίσουμε την γωνία του σχήματος.

Φέρουμε την διχοτόμο ΑΔ της γωνίας Α. Παίρνουμε τμήμα ΓΕ = ΒΔ.

Ενώνουμε τα Μ και Ν, μέσα των ΑΒ και ΑΓ. Η ΑΕ τέμνει την ΜΝ στο σημείο Κ.

Το σημείο Κ είναι το κέντρο μάζας της συρμάτινης γωνίας.

Συνέχεια:

Ελεύθερη ομογενής ράβδος

Έστω ότι διαθέτω ελεύθερη ομογενή ράβδο σε οριζόντιο επίπεδο και στα άκρα της εφαρμόζω ζεύγος δυνάμεων. Γύρω απο ποιον άξονα θα περιστραφεί η ράβδος  και γιατί;

Μηδενική ροπή εξωτερικών δυνάμεων

Επανέρχομαι σε μια παραλλαγή της συζήτησης:

Μια εφαρμογή του γενικευμένου νόμου

Έστω ότι από μια τροχαλία ακτίνας R και μάζας Μ, η οποία μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο άξονα ο οποίος περνά από το κέντρο της Ο, περνάμε ένα νήμα, στο ένα άκρο του οποίου δένουμε ένα σώμα Σ (το οποίο θεωρούμε υλικό σημείο), ενώ στο άλλο έχει προσδεθεί ένας ομογενής δίσκος, επίσης ακτίνας R, αφού προηγούμενα έχουμε τυλίξει αρκετές φορές γύρω του το νήμα. Το σύστημα συγκρατείται όπως  στο σχήμα. Συνέχεια ανάγνωσης

Μια εφαρμογή του γενικευμένου νόμου

Δίνεται το σύστημα των τριών δίσκων, του πρόσφατου διαγωνισμού Φυσικής, το οποίο αφήνεται να κινηθεί.

«Με εφαρμογή του γενικευμένου νόμου του Νεύτωνα για το σύστημα αυτό, προκύπτει ότι ο δίσκος Δ2 θα κατέβει»

Συμφωνείτε με την πρόταση αυτή;

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Ποιο θα φτάσει πρώτο;

Η ομογενής ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από το άκρο της Ο. Φέρνουμε τη ράβδο σε οριζόντια θέση και τη στιγμή t0=0 την αφήνουμε να κινηθεί. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ένα σημειακό αντικείμενο Σ αφήνεται να πέσει από ύψος h=l, πάνω από οριζόντιο επίπεδο.

Η ράβδος θα φτάσει πρώτη  στην κατακόρυφη θέση ή το σώμα Σ στο επίπεδο;

Πως κινείται το κέντρο μάζας;

Ο τροχός κινείται όπως δείχνουν οι φωτογραφίες.

Αυτές έχουν ληφθεί σε ίσα χρονικά διαστήματα.

Δεν γνωρίζουμε ποιες δυνάμεις δέχεται ο τροχός. Συνέχεια ανάγνωσης

Τι κίνηση θα εκτελέσει το στερεό;

Σε μια τετράγωνη πλάκα καρφώνουμε μια ράβδο, δημιουργώντας ένα στερεό s. Φέρνουμε το στερεό στη θέση που δείχνει το σχήμα και το αφήνουμε να πέσει.

Το στερεό s θα εκτελέσει: Συνέχεια ανάγνωσης

Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα

Μία σφαίρα βρίσκεται σε επαφή με σανίδα . Τοποθετούμε τη σανίδα σε κεκλιμένο επίπεδο και αφήνουμε ταυτόχρονα ελεύθερα τα 2 σώματα .Τι κίνηση θα κάνει η σφαίρα.(Η επαφή κεκλιμένου επιπέδου-σανίδας είναι χωρίς τριβές).

Οι 4 ράβδοι του Μανώλη

Κλέβουμε το σύστημα ράβδων του Μανώλη Λαμπράκη.

«Τέσσερις όμοιες ράβδοι συνδέονται μέσω αρθρώσεων σχηματίζοντας ρόμβο που είναι τοποθετημένος σε οριζόντιο δάπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σημείο A παραμένει σταθερό ενώ το Γ μπορεί να κινείται»

Θα στήσουμε προβληματάκια με αυτό.

Συνέχεια:

 

Σύστημα ράβδων με αρθρώσεις

Τέσσερις όμοιες ράβδοι συνδέονται μέσω αρθρώσεων σχηματίζοντας ρόμβο που είναι τοποθετημένος σε οριζόντιο δάπεδο όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σημείο A παραμένει σταθερό ενώ το C κινείται κατά μήκος του Ox άξονα με σταθερή ταχύτητα μέτρου V. Συναρτήσει του V υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας του σημείου B τη στιγμή που η διάταξη των ράβδων σχηματίζει τετράγωνο.

Μία ράβδος σε σωλήνα

Καλησπέρα σε όλους.

Πρώην μαθητής μου και τώρα πρωτοετής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων στο ΕΜΠ, μου έφερε μια σειρά από ασκήσεις για να τον βοηθήσω. Μία από αυτές είναι και η παρακάτω. Αν κάποιος συνάδελφος έχει λίγο χρόνο ας ρίξει μία ματιά στη λύση ( χειρόγραφη) που έκανα. Συνέχεια ανάγνωσης

Page 1 of 8
1 2 3 4 5 6 8