Ιστολόγιο Αγγελόπουλου Ιωάννη

Πόσες ταλαντώσεις;

Πόσες ταλαντώσεις;

Κύμα διαδίδεται σε γραμμικό ελαστικό μέσο στη διεύθυνση του άξονα x΄Ox  και προς ...

Read More
Να βρεθεί ο λόγος.

Να βρεθεί ο λόγος.

Οριζόντια ράβδος μάζας Μ και μήκους L βρίσκεται ακίνητη πάνω σε λείο οριζόντιο ...

Read More
Ανοίγει η πόρτα – κλείνει η πόρτα

Ανοίγει η πόρτα – κλείνει η πόρτα

Έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι βγαίνοντας από το σπίτι ανοίγοντας την ...

Read More
Ένας υδραυλικό ανυψωτήρας 2.

Ένας υδραυλικό ανυψωτήρας 2.

Στο σχήμα βλέπουμε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα λαδιού πυκνότητας ρλ=800 kg/m3, τα εμβαδά ...

Read More
Πισίνα – Ρεματιά.

Πισίνα – Ρεματιά.

Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού θέλει να μεταγγίσει το νερό της πισίνας του, το βάθος της ...

Read More
Πλαστική κρούση σε οριζόντιο ελατήριο

Πλαστική κρούση σε οριζόντιο ελατήριο

Τα σώματα (Α) και (Β) του σχήματος που έχουν μάζες mA=(2π/3)m και mB=m βρίσκονται ακίνητα ...

Read More
Μπαλόνι με φθίνουσα επιτάχυνση.

Μπαλόνι με φθίνουσα επιτάχυνση.

Ένα μπαλόνι ξεκινά από σημείο Α του εδάφους να ανεβαίνει κατακόρυφα κατά τέτοιον ...

Read More
Να βρεθεί η πυκνότητα του υγρού.

Να βρεθεί η πυκνότητα του υγρού.

Λάδι προστέθηκε στο δεξιό τμήμα ενός σωλήνα το οποίο περιείχε νερό. Το λάδι που ...

Read More
Μήκος Κύματος Μέγιστο βεληνεκές

Μήκος Κύματος Μέγιστο βεληνεκές

Μια μικρή σφαίρα μάζας m είναι δεμένη στο άκρο ενός νήματος το μήκος του οποίου ...

Read More
Σημειακή μάζα στο εσωτερικό σφαιρικού κελύφους.

Σημειακή μάζα στο εσωτερικό σφαιρικού κελύφους.

Σημειακή μάζα κινείται στην χωρίς τριβή εσωτερική επιφάνεια ενός σφαιρικού ...

Read More
Ροπή αδράνειας.

Ροπή αδράνειας.

Δυο όμοιες ομογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΒ μήκους L και μάζας M συγκολλούνται στο ...

Read More
Ράβδος -Τοίχος- Κεκλιμένο Επίπεδο.

Ράβδος -Τοίχος- Κεκλιμένο Επίπεδο.

Το άκρο Β ράβδου ΑΒ, βάρους w ακουμπά πάνω σε λείο κατακόρυφο τοίχο με τον οποίο ...

Read More
Ράβδος- Κρούση – Ελατήριο.

Ράβδος- Κρούση – Ελατήριο.

Η κατακόρυφη ράβδος ΑΓ μήκους L=0,4m και μάζας Μ=6Kg του σχήματος μπορεί να ...

Read More
Όχημα με κατακόρυφη ημικυκλική διαδρομή.

Όχημα με κατακόρυφη ημικυκλική διαδρομή.

Ένα μικρό σώμα μάζας m=1Kg αφήνεται στην κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου το οποίο ...

Read More
Άσκηση ολίσθηση-κύλιση με ολίσθηση-κύλιση χωρίς ολίσθηση.

Άσκηση ολίσθηση-κύλιση με ολίσθηση-κύλιση χωρίς ολίσθηση.

Ο τροχός του σχήματος έχει ακτίνα R=0,2m και αφήνεται τη χρονική στιγμή t=0 με αρχική ...

Read More
Μπάλα Μπιλιάρδου.

Μπάλα Μπιλιάρδου.

Μια μπάλα του μπιλιάρδου έχει μάζα m και ακτίνα r. Ένας παίχτης μπιλιάρδου την ...

Read More
Κύλιση με ολίσθηση.

Κύλιση με ολίσθηση.

Ο δακτύλιος του σχήματος ακτίνας r=0,1m έχει όλη τη μάζα του συγκεντρωμένη στην ...

Read More
Κύλινδρος – Πεζοδρόμιο – Δύναμη F.

Κύλινδρος – Πεζοδρόμιο – Δύναμη F.

Κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R βρίσκεται ακίνητος πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ...

Read More
Κόκκινες Κίτρινες Πιτσίλες.

Κόκκινες Κίτρινες Πιτσίλες.

Ένας δίσκος ακτίνας R έχει δύο χρωματιστές πιτσιλιές μια κόκκινη και μία κίτρινη ...

Read More
Ποτήρι – Καλαμάκι.

Ποτήρι – Καλαμάκι.

Ένα πλαστικό καλαμάκι μήκους L τοποθετείται σε ένα λείο ημισφαιρικό ποτήρι ...

Read More
Δύο δίσκοι με ακίδες συγκρούονται.

Δύο δίσκοι με ακίδες συγκρούονται.

Δύο δίσκοι ακτίνας R=4cm περιστρέφονται προς την ίδια κατεύθυνση έχοντας γωνιακή ...

Read More
Δίσκος Ημικυκλική διαδρομή.

Δίσκος Ημικυκλική διαδρομή.

Δίσκος συνολικής μάζας Μ=2kg και ακτίνας R=0,5m μπορεί να περιστραφεί χωρίς τριβές ...

Read More
Ανατροπή αντί ολίσθηση.

Ανατροπή αντί ολίσθηση.

Ο κύλινδρος του σχήματος ισορροπεί ακίνητος πάνω στην τραχιά επιφάνεια ...

Read More
Sweet spot

Sweet spot

Sweet Spot: Είναι το σημείο του ροπάλου του Baseball , όπου αν χτυπήσει εκεί η μπάλα αποκτά ...

Read More
Ταχύτητα κύματος. – Ταχύτητα ταλάντωσης σημείου.

Ταχύτητα κύματος. – Ταχύτητα ταλάντωσης σημείου.

Σημειακή πηγή βρίσκεται στη θέση x=0 ενός ελαστικού μέσου και εκτελεί απλή ...

Read More
Διαφορές στα στιγμιότυπα .

Διαφορές στα στιγμιότυπα .

Δίνεται το στιγμιότυπο Από το παραπάνω στιγμιότυπο να υπολογίσετε: Το πλάτος του ...

Read More
Δυναμική ενέργεια ελατηρίου – ταλάντωσης-βαρυτικού πεδίου

Δυναμική ενέργεια ελατηρίου – ταλάντωσης-βαρυτικού πεδίου

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m=1Kg και ισορροπεί ακίνητο στο κατακόρυφο ελατήριο ...

Read More
Ελατήριο – Λείο Κεκλιμένο – Τραχύ Κεκλιμένο.

Ελατήριο – Λείο Κεκλιμένο – Τραχύ Κεκλιμένο.

Το ελατήριο του σχήματος έχει σταθερά επαναφοράς k=100N/m, τη χρονική στιγμή t=0 ...

Read More
Τροχός- Μεταλλικό Έλασμα.

Τροχός- Μεταλλικό Έλασμα.

Ένας τροχός μάζας m και ακτίνας R που κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω σε ένα ...

Read More