Αναρτήσεις

          ..... (και για μαθητές)


Η κίνηση μιας τετράγωνης πλάκας.
Στην οριζόντια επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης κινείται μια οριζόντια ομογενής τετράγωνη πλάκα πλευράς α=1m, χωρίς να μεταβάλλεται η κίνησή της. Σε μια στιγμή ...
Διαβάστε περισσότερα

Ωριαίο Διαγώνισμα Φυσικής : ΚΥΜΑΤΑ-DOPPLER
Β1) Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια κύματα. Ένα μικρό κομμάτι φελλού βρίσκεται σε κάποιο σημείο Σ της ...
Διαβάστε περισσότερα

Θα ολισθήσει ή θα ανατραπεί;
O κύβος του διπλανού σχήματος πλευράς α=1m και μάζας m=10kg ηρεμεί σε  οριζόντιο επίπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστές τριβής μ=μs=0,4 ...
Διαβάστε περισσότερα

Ίδια δύναμη σε δύο εκδοχές.
Ένα σώμα Σ1, μάζας m είναι τοποθετημένο πάνω ένα δεύτερο σώμα  Σ2, μάζας Μ, το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια προσπάθεια ν’ανεβούμε πάνω από τον άξονα…
Στο σχήμα βλέπετε ένα ομογενή δίσκο μάζας Μ και ακτίνας R, ο οποίος είναι ακίνητος σε οριζόντιο επίπεδο ενώ από το σημείο Ο διέρχεται ...
Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε τις τρεις ταχύτητες ροής.
Οι τρεις σωλήνες του σχήματος έχουν ίδια διατομή ...
Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση «μετατροπές μηχανικής ενέργειας σε άλμα μοτοσυκλέτας»
Προσομοίωση HTML5 . Οι μετατροπές της μηχανικής ενέργειας μιας μοτοσυκλέτας που κάνει άλμα . Η μοτοσυκλέτα μπορεί να φωτογραφηθεί στα διάφορα στάδια της πτώσης ...
Διαβάστε περισσότερα

Δύο περιπτώσεις που η ίδια δύναμη επιταχύνει ένα σώμα…
Ένα σώμα Σ μάζας m=2kg, ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή (t=0) ασκούμε πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη F μέτρου F=10Ν (πάνω ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια σκάλα ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο
Η σκάλα του σχήματος (δύο διαστάσεων) έχει βάρος  και ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Τα σκέλη ΟΑ και ΟΓ έχουν ίδιο μήκος, ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη στον πυθμένα και η πίεση…
Στο παραπάνω σχήμα, ένα μεγάλο κυλινδρικό δοχείο περιέχει νερό, ενώ κοντά στην βάση του υπάρχει ένας οριζόντιος σωλήνας, μεταβλητής διατομής, μέσω του οποίου εκρέει ...
Διαβάστε περισσότερα

Τι θα δείξει η ζυγαριά
Το δοχείο του σχήματος είναι αβαρές, γεμάτο με νερό και βρίσκεται πάνω σε ακίνητη ζυγαριά, η οποία με τη σειρά της βρίσκεται πάνω σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένας κύλινδρος ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο
Ο αρχικά ακίνητος ομογενής κύλινδρος μάζας m και ακτίνας R φέρει λεπτή εγκοπή βάθους r=R/2, στην οποία είναι δεμένο μη εκτατό νήμα μήκους l=AK αμελητέου ...
Διαβάστε περισσότερα

20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής στην Θερμοδυναμική (IΙ) με το πρόγραμμα Hot Potatoes.
Η ανάρτηση περιέχει ένα αρχείo με 20 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τις  παρακάτω παραγράφους του σχολικού βιβλίου στο κεφάλαιο της Θερμοδυναμικής: ...
Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή;
1) Ένα σώμα μάζας m=2kg, κατέρχεται κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30°. Σε μια στιγμή περνά από τη θέση Α με ταχύτητα ...
Διαβάστε περισσότερα

Τρεις διαφορετικές κινήσεις ενός τροχού.
3) Ένας οριζόντιος δίσκος (ένας τροχός…ξαπλωμένος!), κέντρου Κ και ακτίνας R=0,5m, κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Έστω ένα σύστημα ορθογωνίων αξόνων με αρχή το ...
Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα εισαγωγής της έννοιας πυκνότητα (μια διδακτική-πειραματική προσέγγιση)
Η ζυγαριά αφήνεται από τη θέση που φαίνεται στην εικόνα. Να δικαιολογηθεί αν και προς τα πού θα γείρει. Διαβάστε τη συνέχεια… ...
Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μανόμετρου ( χωρίς κάψα )
Μία κατασκευή μανόμετρου χωρίς τη χρήση κάψας. Τελικά γιατί χρησιμοποιούσαμε κάψα στα μανόμετρα; ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια πλάγια δύναμη γίνεται οριζόντια.
Ένα σώμα Σ μάζας m=4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται στο σώμα μια σταθερή πλάγια δύναμη F μέτρου F=20Ν, όπως ...
Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα γωνιακής μετατόπισης
Ένας οριζόντιος κυκλικός δίσκος μπορεί και περιστρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένα τμήμα ενός δικτύου…ύδρευσης
Ο οριζόντιος σωλήνας (Σ) του σχήματος διαρρέεται από νερό που κινείται χωρίς τριβές με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s  και με στρωτή ροή ...
Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε την διεύθυνση της δύναμης.
Δυόμισυ ασκήσεις χωρίς νούμερα και με ελάχιστες πράξεις σε μια από αυτές. Διαβάζονται εύκολα από μαθητές ...
Διαβάστε περισσότερα