Αναρτήσεις

                           ..... (και για μαθητές)


Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα!

Ένας αγωγός από ευθύγραμμα και κυκλικά τμήματα!

Στο σχήμα βλέπετε έναν αγωγό ΑΓΔΕΖ, το καμπύλο μέρος του οποίου (ΓΔΕ) είναι ημικύκλιο ακτίνας r=0,2m, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα έντασης ...

Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Δώσε ρεύμα για να ξεκινήσω!

Eυθύγραμμος ομογενής αγωγός ΓΔ μάζας m = 2 kg και μήκους L = 0,6 m βρίσκεται ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο και μέσα σε κατακόρυφο ομογενές ...

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαλαρώνει το νήμα!

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαλαρώνει το νήμα!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = m και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, ...

Όταν ο ευθύγραμμος αγωγός δεν είναι …άπειρος

Όταν ο ευθύγραμμος αγωγός δεν είναι …άπειρος

Ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΓ λεπτού αγωγού, έχει τη διεύθυνση του άξονα x΄x και διαρρέεται από ρεύμα έντασης i κατά τη θετική φορά του άξονα, ...

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαθεί η επαφή!

Μέγιστο ρεύμα για να μην χαθεί η επαφή!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m2 = 3m1 και μήκους L, ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το καθένα, ...

Ταλάντωση αγωγού

Ταλάντωση αγωγού

Στο παραπάνω σχήμα τα ελατήρια έχουν σταθερά k=50Ν/m, ο αγωγός έχει μάζα 1kg, μήκος l=1m και διαρρέεται διαρκώς με τη βοήθεια κατάλληλης ...

Κόψε το ρεύμα για να ταλαντωθώ!

Κόψε το ρεύμα για να ταλαντωθώ!

Οριζόντιος ευθύγραμμος αγωγός ΓΔ μάζας m = 1 kg και μήκους L = 0,5 m ισορροπεί με τη βοήθεια δύο ίδιων κατακόρυφων ελατηρίων σταθεράς k το ...

Ώθηση (μεταβολή ορμής) και ΑΑΤ από το 1993

Ώθηση (μεταβολή ορμής) και ΑΑΤ από το 1993

Σώμα μάζας m=1,5Kg εκτελεί ΑΑΤ χωρίς τριβές και εκτός πεδίου βαρύτητας με περίοδο T=1s. Τη στιγμή που το σώμα βρίσκεται στο μέσο του ...

Χωρίς προσανατολισμό δε γίνεται

Χωρίς προσανατολισμό δε γίνεται

Μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης μέτρου Β = 0,1Τ, βρίσκεται λεπτός δακτύλιος ακτίνας r = 0,2m, με το επίπεδό του κάθετο στις ...

Δύναμη Laplace σε ράβδο και ανακύκλωσή της

Δύναμη Laplace σε ράβδο και ανακύκλωσή της

Η αγώγιμη ράβδος ΚΛ μήκους l και μάζας m, είναι κατακόρυφη και μπορεί να περιστρέφεται γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο ...

Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού

Μαγνητικό πεδίο τμήματος κυκλικού αγωγού

  Στο κέντρο Ο του κυκλικού αγωγού του σχήματος, η ένταση του μαγνητικού πεδίου, εξαιτίας του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό, έχει ...

Ας παίξουμε με τον κανόνα του Lenz

Ας παίξουμε με τον κανόνα του Lenz

Ο λεπτός αγώγιμος δακτύλιος του σχήματος μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή, όπου επικρατεί μαγνητικό πεδίο. Παρατηρούμε ότι ο δακτύλιος ...

Μια αόρατη πηγή

Μια αόρατη πηγή

Μια μικρή λάμπα έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας 6W, 12V. Τη συνδέουμε σε σειρά όπως στο σχήμα, με ιδανικό αμπερόμετρο συνεχούς ...

Απλά πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού στο σχολικό εργαστήριο

Απλά πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού στο σχολικό εργαστήριο

Συνάδελφοι καλησπέρα. Προτείνω μια σειρά πειραμάτων Η/Μ που πραγματοποίησα με την βοήθεια τριών μαθητών της Β Λυκείου, το 2011, στο ...

Σωληνοειδές και δακτύλιος

Σωληνοειδές και δακτύλιος

Το σωληνοειδές του διπλανού σχήματος έχει μήκος L=40cm, αριθμό σπειρών Ν=1000, διάμετρο κάθε σπείρας δσ=2R=4cm και διαρρέεται από ρεύμα ...

Ροπές και δύναμη Laplace

Ροπές και δύναμη Laplace

Ευθύγραμμος ομογενής αγωγός ΟΑ έχει μήκος L=0,5m , μάζα m=2Kg και αντίσταση ανά μονάδα μήκους R*=10Ω/m. Ο αγωγός μπορεί να στρέφεται σε ...

Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

1)  Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα.

Σε ποιες θέσεις θα ισορροπήσει η ράβδος;

Σε ποιες θέσεις θα ισορροπήσει η ράβδος;

Οι αγωγοί ΚΛ και ΝΞ έχουν αμελητέα αντίσταση. Απέχουν 1 m και ορίζουν κατακόρυφο επίπεδο. Το ομογενές μαγνητικό πεδίο είναι οριζόντιο και ...

Ας κάνουμε το τετράγωνο …ρόμβο

Ας κάνουμε το τετράγωνο …ρόμβο

Πάνω στο οριζόντιο τραπέζι του εργαστηρίου βρίσκεται ένας συρμάτινος βρόγχος ΚΛΜΝ σχήματος τετραγώνου πλευράς α και αντίστασης R. Στο ...

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.

Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμων αγωγών.

Ένας ευθύγραμμος οριζόντιος αγωγός διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1 και ορίζει με ένα σημείο Α, που απέχει απ’ αυτόν απόσταση 10cm, ένα ...

Ένας αγωγός επιταχύνεται ομαλά

Ένας αγωγός επιταχύνεται ομαλά

Τα άκρα Γ και Δ δύο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ και ΔΝ, οι οποίοι δεν έχουν ωμική αντίσταση, συνδέονται με ένα αμπερόμετρο ...

Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο

Επιταχύνοντας έναν αγωγό σε μαγνητικό πεδίο

Στο κύκλωμα του σχήματος η ράβδος ΑΓ με μήκος l = 1m, μάζα m = 0,4kg και αντίσταση  r = 1Ω, μπορεί να κινείται χωρίς τριβές σε επαφή με τους δυο ...

Back to the future

Back to the future

  Οι οριζόντιοι μεταλλικοί αγωγοί χ’χ και ψ’ψ απέχουν L=1m έχουν αμελητέα αντίσταση και πολύ μεγάλο μήκος. Οι αγωγοί ΑΓ και ΚΛ έχουν μάζα ...