Ρευστά

 

Εξαναγκασμένη ταλάντωση και ιξώδες

Εξαναγκασμένη ταλάντωση και ιξώδες

Ορθογώνια μεταλλική πλάκα μάζας m = 1 kg και εμβαδού βάσης S = 45 cm2 είναι δεμένη σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς k = 100 N/m και ηρεμεί πάνω σε ...

περισσότερα...
Ίδιο βεληνεκές … αλλά από άλλες πλευρές!

Ίδιο βεληνεκές … αλλά από άλλες πλευρές!

Ανοικτή δεξαμενή σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου με βάση τετράγωνο ακμής α, αρχίζει να γεμίζει τη χρονική στιγμή t = 0 με τη βοήθεια ...

περισσότερα...
Ισχύς αντλίας και βάθος του σωλήνα εξόδου

Ισχύς αντλίας και βάθος του σωλήνα εξόδου

Για την υδροδότηση ενός οικισμού με νερό, χρησιμοποιείται υδραγωγείο, τοποθετημένο σε λόφο ύψους Η από την επιφάνεια παρακείμενης ...

περισσότερα...
Σιντριβάνι και ισχύς αντλίας

Σιντριβάνι και ισχύς αντλίας

Στο διπλανό σχήμα απεικονίζεται ένα διακοσμητικό οριζόντιο σιντριβάνι νερού. Το δοχείο Δ1 είναι γεμάτο με νερό μέχρι ύψους h1 = 0,45 m.

περισσότερα...
Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής

Ας αυξήσουμε την ταχύτητα εκροής

Ένα μεγάλο δοχείο με νερό κλείνεται με αβαρές έμβολο και περιέχει νερό. Σε βάθος h από την πάνω επιφάνεια του νερού υπάρχει μια μικρή οπή ...

περισσότερα...
Σωλήνας με υγρό, έμβολο και διπλή τροχαλία

Σωλήνας με υγρό, έμβολο και διπλή τροχαλία

Ο κατακόρυφος κυλινδρικός σωλήνας του διπλανού σχήματος έχει διατομή Α₀ = 40 cm², και είναι στερεωμένος στο δάπεδο.

περισσότερα...
Από δεξαμενή σε δεξαμενή

Από δεξαμενή σε δεξαμενή

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε μια μεγάλη δεξαμενή Α που περιέχει νερό σε βάθος h, από την βάση της οποίας ξεκινά ένας σωλήνας διατομής Α1, ...

περισσότερα...
Ρευστά σε επιτάχυνση

Ρευστά σε επιτάχυνση

Κατά την κυκλοφορία του αίματος στο ανθρώπινο σώμα η υδροστατική πίεση που επικρατεί σε διάφορα σημεία μεταβάλλεται ανάλογα με το ...

περισσότερα...
Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία δημοσίευσης θεμάτων προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, γράφω σήμερα για το 3ο κεφάλαιο της ...

περισσότερα...
Τριβή στον άξονα περιστροφής 2 (ιξώδες)

Τριβή στον άξονα περιστροφής 2 (ιξώδες)

Η τροχαλία του σχήματος είναι ένας δίσκος με οπή με ακτίνες R1 = 0,1 m και R2 = 0,2 m , έχει πάχος d = 2 cm και ροπή αδράνειας Ιcm = 0,1π kg∙m2. Η τροχαλία ...

περισσότερα...
Δύο όμοια δοχεία.

Δύο όμοια δοχεία.

Τα δοχεία του σχήματος είναι ολόιδια. Στις βάσεις τους έχουν και πανομοιότυπες οπές.

περισσότερα...
Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Αντιστοιχίσεις και μοντέλα.

Έχουμε μια μεγάλη ανοικτή δεξαμενή, στην πλευρική πλευρά της οποίας υπάρχει ένα δωμάτιο το οποίο μπορεί να κλείνεται αεροστεγώς. Σε ...

περισσότερα...
Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων

Ξανά το γέμισμα δύο δοχείων

Από μια υπερυψωμένη δεξαμενή νερού, πρόκειται να γεμίσουμε δύο όμοια δοχεία (1) και (2), κυλινδρικού σχήματος και ύψους 2y. Για το γέμισμα ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα στα ρευστά (70 min)

Διαγώνισμα στα ρευστά (70 min)

Θέμα Γ: Στο παρακάτω σχήμα έχουμε μια δεξαμενή χωρητικότητας 2m3 που περιέχει νερό σε ύψος h=1m , και βρίσκεται σε βάθρο ύψους h1=h=1m.

περισσότερα...
Πίεση σε ρευστό με έμβολο

Πίεση σε ρευστό με έμβολο

Πίεση σε κάποιο βάθος h ρευστού που βρίσκεται σε ισορροπία και κλείνεται με έμβολο

περισσότερα...
Το σιφώνι

Το σιφώνι

  Μια, ίσως καθυστερημένα, ανάλυση στη λειτουργία του σιφωνίου: Έδώ

περισσότερα...
Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Μια αντλία, γιατί βιαζόμαστε…

Με τη βοήθεια ενός σωλήνα σταθερής διατομής, γεμίζουμε ένα δοχείο Α με νερό όγκου 4L, από μια μεγάλη δεξαμενή, όπου το νερό εξέρχεται από ...

περισσότερα...
Τρύπες σε μπουκάλια.

Τρύπες σε μπουκάλια.

Τέσσερα προβληματάκια για πολύ σχολαστικούς. Μέχρι σπαστικότητας.

περισσότερα...
Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Υγρό ανεβαίνει σε σωλήνα

Στο σωλήνα σταθερής διατομής Α του σχήματος ρέει υγρό πυκνότητας ρ, ανερχόμενο με τη βοήθεια αντλίας σταθερής παροχής Π. Σε δύο σημεία ...

περισσότερα...
Νόμος Bernoulli, Πίεση, Πυκνότητα ενέργειας – ισχύς.

Νόμος Bernoulli, Πίεση, Πυκνότητα ενέργειας – ισχύς.

Ο νόμος του Bernoulli για τη μόνιμη στρωτή ροή ιδανικού υγρού εκφράζει όπως γνωρίζουμε  τη διατήρηση της ενέργειας. Ο καθένας από τους τρεις ...

περισσότερα...
Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Άλλο ένα τμήμα δικτύου.

Στο σχήμα βλέπετε ένα τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου  στα οριζόντια τμήματα έχουμε σωλήνες με σταθερές διατομές Α1 και Α2, όπου Α1=2Α2. ...

περισσότερα...
Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα

Πιθανότατα η πρώτη συσκευή αφύπνισης του κόσμου έρχεται στη ζωή από τον ογκόλιθο της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Όπως βλέπουμε στην ...

περισσότερα...
Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Μια δεξαμενή που δεν θα αδειάσει τελικά

Ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη σε ανοικτή μεγάλη δεξαμενή με κατακόρυφα τοιχώματα. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή είναι Η = 1,25 m. Η ...

περισσότερα...
Δοχείο σταθερής παροχής

Δοχείο σταθερής παροχής

Σε κυλινδρικό δοχείο εμβαδού Αδ, ανοιχτό αρχικά στην ατμόσφαιρα που περιέχει νερό μέχρι ύψος h0, βιδώνουμε αεροστεγές καπάκι και ...

περισσότερα...
Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Μια κοίλη σφαίρα και η άνωση

Από μια ομογενή σφαίρα ακτίνας R, έχουμε αφαιρέσει μια σφαιρική περιοχή ακτίνας r= ½ R, το κέντρο της οποίας Κ, απέχει d=14cm από το κέντρο Ο ...

περισσότερα...
Το γέμισμα δύο δοχείων.

Το γέμισμα δύο δοχείων.

Θέλουμε να αντλήσουμε νερό από μια υπερυψωμένη δεξαμενή, μέσω ενός σωλήνα-λάστιχου και να γεμίσουμε δύο δοχεία, ίδιου όγκου. Αυτό ...

περισσότερα...
Από την Ρωσία με αγάπη.

Από την Ρωσία με αγάπη.

Στον σωλήνα Ventouri του διπλανού σχήματος ρέει φυσικό αέριο. Στο σημείο 1 η διάμετρος του σωλήνα είναι δ1 = 2 cm, ενώ στο σημείο 2 η διάμετρος ...

περισσότερα...
Πλημμύρισε η αποχέτευση

Πλημμύρισε η αποχέτευση

Στο σχήμα φαίνεται ένα απλοποιημένο σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, σε μια κατοικία. Το νερό της βροχής κυλώντας από τη στέγη ...

περισσότερα...
H  παροχή από μια δεξαμενή.

H παροχή από μια δεξαμενή.

Στο διπλανό σχήμα βλέπετε τη σύνδεση ενός μεγάλου κυλινδρικού δοχείου, με εμβαδό βάσης Α, με μια δεξαμενή, μέσω οριζόντιου σωλήνα ...

περισσότερα...

 

Επιλογές Φυσικής Γ΄Λυκείου:

Ταλαντώσεις    Κύματα      Ρευστά       Στερεό       Κρούσεις     Φαινόμενο Doppler 

Επανάληψη     Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα