Ταλαντώσεις

 

Μανώλης από τα παλιά.

Μανώλης από τα παλιά.

Στην διάταξη που φαίνεται στο σχήμα η πλατφόρμα Σ1, μήκους d και μάζας m1 = 1 kg συνδέεται μέσω του ιδανικού ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, θέση την οποία θεωρούμε ως ...

περισσότερα...
Δύο θέματα Β στη σύνθεση ΑΑΤ

Δύο θέματα Β στη σύνθεση ΑΑΤ

1) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση, µε το ίδιο πλάτος Α, ...

περισσότερα...
Περιοδική Κίνηση από δύο ΑΑΤ

Περιοδική Κίνηση από δύο ΑΑΤ

Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις περιγράφονται από τις σχέσεις: x1=Aημ10t και x2=Aημ1,17t. Να αποδειχτεί ότι από τη ...

περισσότερα...
Αρμονική Ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης χ=χ1+χ2

Αρμονική Ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης χ=χ1+χ2

Wave Visualization series. Composition of sine oscillations and lights with metaphorical relationship to signal and sound processing, modern technology, education and science Ένα σώμα ...

περισσότερα...
Αλληλεπίδραση μέσω μη εκτατών νημάτων

Αλληλεπίδραση μέσω μη εκτατών νημάτων

Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι προσδεμένο από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς  k=100N/m , το άλλο άκρο του οποίου είναι ...

περισσότερα...
Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση

Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Το σώμα συγκρούεται ...

περισσότερα...
Πώς θα κατασκευάσετε ασκήσεις διακροτημάτων όπου για T=Τδ είναι y = ±2Α

Πώς θα κατασκευάσετε ασκήσεις διακροτημάτων όπου για T=Τδ είναι y = ±2Α

… Μήπως περιμένατε τη στιγμή t = Τδ να προκύψει ψολ = ±2Α; Κι όμως, μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε, ότι και ...

περισσότερα...
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Σχέση πλάτους και συχνότητας (Χωρίς Περιστρεφόμενα Διανύσματα)

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση: Σχέση πλάτους και συχνότητας (Χωρίς Περιστρεφόμενα Διανύσματα)

Εναλλακτικός τρόπος εύρεσης, χωρίς τη χρήση περιστρεφόμενων διανυσμάτων, της σχέσης μεταξύ του πλάτους και ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

i) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται μια δύναμη, η ισχύς της οποίας ...

περισσότερα...
Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση:  Οι δέκα πληγές

Εξαναγκασμένη Αρμονική Ταλάντωση: Οι δέκα πληγές

1) Κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) η οποία προέρχεται από χρονο-εξαρτώμενη δύναμη και κίνηση με εξίσωση χ=Αημ(ωt+φ) ...

περισσότερα...
Φθίνουσα ταλάντωση λόγω Fαντ=-bυ: Οι δέκα εντολές

Φθίνουσα ταλάντωση λόγω Fαντ=-bυ: Οι δέκα εντολές

1) Όταν ο ταλαντωτής περνά από την αρχική θέση ισορροπίας χ=0, η επιτάχυνση δεν είναι μηδέν 2) Όταν ο ταλαντωτής ...

περισσότερα...
Εξαναγκασμένη Ταλάντωση χωρίς Απόσβεση: Η Απομάκρυνση ως προς το Χρόνο

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση χωρίς Απόσβεση: Η Απομάκρυνση ως προς το Χρόνο

Σε προηγούμενη συζήτηση (http://ylikonet.gr/?p=79260) αποσαφηνίστηκε ότι στο Σχολικό Βίβλίο παρουσιάζεται μια ειδική ...

περισσότερα...
Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Η ταχύτητα υ στα διακροτήματα

Συχνά συναντάμε ασκήσεις στα διακροτήματα, όπου ζητείται η εξίσωση της ταχύτητας υ(t) του κινούμενου σώματος. ...

περισσότερα...
4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

4η εξέταση στην απλή αρμονική ταλάντωση

Β5. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση σώματος μάζας m=2Kg, το διάγραμμα της δυναμικής  ενέργειας ταλάντωσης σε ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 0,2kg είναι δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=16Ν/m και με την ...

περισσότερα...
Παρατηρώντας την ταλάντωση στην κινούμενη πλατφόρμα.

Παρατηρώντας την ταλάντωση στην κινούμενη πλατφόρμα.

Μια οριζόντια λεία πλατφόρμα κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή ταχύτητα v=2m/s .Πάνω στην πλατφόρμα ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m και εκτελεί ...

περισσότερα...
Ταλάντωση σε ανελκυστήρα (ελληνιστί ασανσέρ).

Ταλάντωση σε ανελκυστήρα (ελληνιστί ασανσέρ).

Ένας ανελκυστήρας κινείται αρχικά με σταθερή ταχύτητα. Δεν μας απασχολεί ούτε το αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει, ...

περισσότερα...
Η ταλάντωση στην καρότσα του φορτηγού.

Η ταλάντωση στην καρότσα του φορτηγού.

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και βρίσκεται στην λεία ...

περισσότερα...
Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο σώματα Β και Γ, ηρεμούν δεμένα στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων όμοιων  ιδανικών ελατηρίων σταθεράς k, ...

περισσότερα...
Απλή αρμονική ταλάντωση

Απλή αρμονική ταλάντωση

Το σώμα του σχήματος έχει μάζα m = 2 Κg, είναι στερεωμένο στα ελεύθερα άκρα των ελατηρίων  και ηρεμεί στη θέση ...

περισσότερα...
Αποχωρισμός και σύγκρουση!!

Αποχωρισμός και σύγκρουση!!

Στο σχήμα απεικονίζεται σώμα Σ1 μάζας m1=m=1kg  που είναι προσδεμένο σε ιδανικό ελατήριο σταθεράς k, πλαστελίνη ...

περισσότερα...
Δυο ελατήρια με το ίδιο μήκος

Δυο ελατήρια με το ίδιο μήκος

 Δυο σώματα Β και Γ, της ίδιας μάζας, κρέμονται στα άκρα δύο κατακόρυφων ιδανικών ελατηρίων, με σταθερές k1 και ...

περισσότερα...
Σύνθεση ταλαντώσεων.

Σύνθεση ταλαντώσεων.

Ένα σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις που έχουν την ίδια συχνότητα, πραγματοποιούνται γύρω ...

περισσότερα...

 

Προηγούμενες αναρτήσεις     /////         Όλες οι αναρτήσεις  Ταλαντώσεων 

 

Επιλογές Φυσικής Γ΄Λυκείου:

Ταλαντώσεις    Κύματα      Ρευστά       Στερεό       Κρούσεις     Φαινόμενο Doppler 

Επανάληψη     Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα