Φυσική Γ΄Λυκείου

 

Μια ιδιαίτερη κρούση…

Μια ιδιαίτερη κρούση…

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=1,5kg και είναι δεμένο μέσω ιδανικού μη εκτατού νήματος με ένα σώμα Σ2 μάζας m2=3kg και το σύστημα ...

Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο διάγραμμα δίνεται η φάση της απομάκρυνσης των σημείων ...

Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται δύο αρμονικά κύματα με το ίδιο ...

Διαγώνισμα κρούσεις 2018

Διαγώνισμα κρούσεις 2018

Το διαγώνισμα που έγραψα για το study4exams μαζί με τις λύσεις.

Η επίθεση της κόμπρας…

Η επίθεση της κόμπρας…

Όταν η κόμπρα διαισθανθεί κίνδυνο σηκώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα της να ανεβαίνει περίπου κατακόρυφα (ας ...

Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά (θετική φορά) ένα αρμονικό κύμα, ...

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄Λυκείου : Κύματα-Doppler

Διαγώνισμα Φυσικής Γ΄Λυκείου : Κύματα-Doppler

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 αρχίζουν να ταλα­ντώνονται τη στιγμή t=0 και παράγουν κύματα πλάτους Α = 2mm τα οποία διαδίδονται στην ήρεμη ...

Συμβολή από σύμφωνες  πηγές

Συμβολή από σύμφωνες πηγές

Έστω δύο πηγές κυμάτων Π1 και Π2 που ταλαντώνονται με εξισώσεις yA=Aημ2π(t/T+φ0,1/2π) και yΒ=Aημ2π(t/T+φ0,2/2π) αντίστοιχα. Οι πηγές δημιουργούν ...

Μανώλης από τα παλιά.

Μανώλης από τα παλιά.

Στην διάταξη που φαίνεται στο σχήμα η πλατφόρμα Σ1, μήκους d και μάζας m1 = 1 kg συνδέεται μέσω του ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = ...

Η ταλάντωση του quinke

Η ταλάντωση του quinke

Στο διπλανό σχήμα παριστάνεται το συμβολόμετρο quinke που αποτελείται από δυο μεταλλικούς σωλήνες, από τους οποίους ο ένας μπορεί να ...

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά προς τα δεξιά (προς τη θετική ...

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Διαγώνισμα στις ταλαντώσεις

Σώμα μάζας m ηρεμεί στο κάτω κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς  Κ το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε οροφή. H επιμήκυνση του ...

Διαγώνισμα 2ωρο κρούσεις-ταλαντώσεις

Διαγώνισμα 2ωρο κρούσεις-ταλαντώσεις

Στο παράπλευρο σχήμα δίνονται: k1=k2=k=100 N/m , m1=m2=m=1kg, g=10 m/s2, d=0,2m

Ένα κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά

Ένα κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α = 0,05m και συχνότητας f = 10Hz διαδίδεται κατά μήκος ελαστικής χορδής, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. To ...

Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα με στιγμιότυπο ...

Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Διαγώνισμα Α’ Τετρ. στη ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ 2018

Το σώμα του σχήματος ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, θέση την οποία θεωρούμε ως y=0. Εκτρέπουμε το σώμα ...

Διαγώνισμα στις μηχανικές ταλαντώσεις 2018

Διαγώνισμα στις μηχανικές ταλαντώσεις 2018

  ΘΕΜΑ Α 1) Ένα σώμα εκτελεί σύνθετη ταλάντωση που αποτελείται από δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις της ίδιας διεύθυνσης και συχνότητας ...

Δίωρο διαγώνισμα στις κρούσεις – ταλαντώσεις

Δίωρο διαγώνισμα στις κρούσεις – ταλαντώσεις

Το σώμα Σ2 έχει μάζα m2=4kg και βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο Σ2 βρίσκεται δεύτερο σώμα Σ1 που έχει μάζα m1=0,95kg. Το επίπεδο ...

Προς τα πού οδεύει το κύμα;

Προς τα πού οδεύει το κύμα;

Αρμονικό κύμα διαδίδεται σε ελαστικό μέσο κατά μήκος της οριζόντιας διεύθυνσης του άξονα x΄x. Για το κύμα αυτό ως αρχή μέτρησης των ...

Δύο θέματα Β στη σύνθεση ΑΑΤ

Δύο θέματα Β στη σύνθεση ΑΑΤ

1) Ένα υλικό σηµείο εκτελεί ταυτόχρονα δύο Α.Α.Τ. που εξελίσσονται στην ίδια διεύθυνση, µε το ίδιο πλάτος Α, γύρω από το ίδιο σηµείο, µε ...

Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα

Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από τα αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα αρμονικό κύμα, το οποίο τη ...

Περιοδική Κίνηση από δύο ΑΑΤ

Περιοδική Κίνηση από δύο ΑΑΤ

Δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις περιγράφονται από τις σχέσεις: x1=Aημ10t και x2=Aημ1,17t. Να αποδειχτεί ότι από τη σύνθεσή τους προκύπτει ...

Αρμονική Ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης χ=χ1+χ2

Αρμονική Ταλάντωση με εξίσωση απομάκρυνσης χ=χ1+χ2

Wave Visualization series. Composition of sine oscillations and lights with metaphorical relationship to signal and sound processing, modern technology, education and science Ένα σώμα μάζας 2kg εκτελεί αρμονική ...

Στοιχεία μηχανικής μέρος Β΄.

Στοιχεία μηχανικής μέρος Β΄.

Έστω η σταθερή δύναμη F  η οποία δρα στο σώμα μαζί με τις υπόλοιπες δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σ’ αυτό  και έστω ακόμη ότι το σώμα, το ...

 

Προηγούμενες αναρτήσεις     /////         Όλες οι αναρτήσεις  Φυσικής Γ 

 

Επιλογές Φυσικής Γ΄Λυκείου:

Ταλαντώσεις    Κύματα      Ρευστά       Στερεό       Κρούσεις     Φαινόμενο Doppler 

Επανάληψη     Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα