Για Φοιτητές-Καθηγητές

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙ)

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο (ΙΙ)

Αυτό είναι το δεύτερο μέρος της ανάλυσης αυτού του συστήματος και δείχνω ότι τα ...

περισσότερα...
Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο.

Σώμα-ελατήριο-σώμα-ελατήριο.

Έστω ένα σύστημα ελατηρίου-σώματος με ένα δεύτερο τέτοιο σύστημα συνδεδεμένο στο ...

περισσότερα...
Βρείτε τη μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου.

Βρείτε τη μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου.

Τα σώματα του σχήματος ηρεμούν αρχικά σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Το ελατήριο έχει ...

περισσότερα...
Το εγκάρσιο κύμα στη χορδή με σταθερά άκρα (Μέρος ΙΙ).

Το εγκάρσιο κύμα στη χορδή με σταθερά άκρα (Μέρος ΙΙ).

Είδαμε ότι η εξίσωση κίνησης της χορδής είναι μια ΔΕ με πίνακες. Σ΄ αυτή τη μελέτη ...

περισσότερα...
Η χορδή σε εξαναγκασμένη εγκάρσια ταλάντωση.

Η χορδή σε εξαναγκασμένη εγκάρσια ταλάντωση.

Σαν συνέχεια του θέματος του εγκάρσιου κύματος σε χορδή, κάνω μια ανάλυση του ...

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή ταλαντωτές σε σύζευξη).

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή ταλαντωτές σε σύζευξη).

Εδώ γίνεται το μεγάλο βήμα. Έστω κι αν το πρόβλημα της εξέλιξης ενός κύματος σε ...

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).

Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).

Φθάνοντας αισίως στο 6ο επεισόδιο, δείχνουμε ποια είναι η σχέση διασποράς σε μια ...

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα, δηλ. ταλαντωτές σε σύζευξη.

Εγκάρσιο κύμα, δηλ. ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στη σημερινή 5η συνέχεια της σειράς, δείχνουμε πως προκύπτει ο πίνακας που ...

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη.

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη.

Στην 4η συνέχεια υπολογίζουμε αναλυτικά τις συχνότητες των τρόπων ταλάντωσης με ...

περισσότερα...
Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη (3η συν.)

Εγκάρσιο κύμα ή ταλαντωτές σε σύζευξη (3η συν.)

Στην τρίτη συνέχεια της μελέτης του εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή ...

περισσότερα...
Ενα εγκάρσιο κύμα (συνέχεια)

Ενα εγκάρσιο κύμα (συνέχεια)

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αυτής προσδιορίζω τις συχνότητες των normal modes και ...

περισσότερα...
Ένα εγκάρσιο κύμα, δηλαδή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη.

Ένα εγκάρσιο κύμα, δηλαδή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη.

Ένας τρόπος μελέτης ενός εγκάρσιου κύματος σε τεντωμένη χορδή είναι να χωρίσουμε ...

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό

Ποιες ιδιότητες (σχήμα, δυναμικό, πίεση) έχει μια περιστρεφόμενη μάζα ιδανικού ...

περισσότερα...
Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 1ο

Το περιστρεφόμενο ιδανικό ρευστό – μέρος 1ο

Ποιες ιδιότητες (σχήμα, βαρυτικό πεδίο, πίεση) έχει μια περιστρεφόμενη μάζα ...

περισσότερα...
Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Η μη μεταθετικότητα των στροφών σε 3-Δ.

Μέσα στα πλαίσια της μελέτης των στροφών ενός αντικειμένου, δείξαμε ποιός είναι ο ...

περισσότερα...
Οι στροφές σε 3-Δ.

Οι στροφές σε 3-Δ.

  Οι στροφές μπορούν να μελετηθούν μαθηματικά. Στο Μέρος Ι παρουσιάζω μια μελέτη ...

περισσότερα...
Περί στροφών το πρόβλημα.

Περί στροφών το πρόβλημα.

Θέτω το εξής πρόβλημα προς συζήτηση (ή ανάλυση): Περιστρέφω ένα ακανόνιστο σώμα ...

περισσότερα...
Η ομαλή κυκλική κίνηση

Η ομαλή κυκλική κίνηση

Δίνεται ένα γενικό μαθηματικό μοντέλο της ομαλής κυκλικής κίνησης και, βάσει ...

περισσότερα...
Σύζευξη ταλαντώσεων

Σύζευξη ταλαντώσεων

Ο Βαγγέλης Κορφιάτης είχε ασχοληθεί με τη σύζευξη ταλαντώσεων. Με μια περίπτωση ...

περισσότερα...
Φθίνουσα ταλάντωση

Φθίνουσα ταλάντωση

Σε πρόσφατη συζήτηση για τις φθίνουσες ταλαντώσεις έθεσα το εξής ερώτημα: Η ...

περισσότερα...
Το μέγιστο γινόμενο.

Το μέγιστο γινόμενο.

Για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί, δίνω εδώ ένα άρθρο από εκείνα ...

περισσότερα...
Σχοινί σε κεκλιμένα επίπεδα. Ένα πρόβλημα … για όλους.

Σχοινί σε κεκλιμένα επίπεδα. Ένα πρόβλημα … για όλους.

Ένα πρόβλημα με το οποίο μπορούν να ασχοληθούν μαθητές (κατά ένα μέρος του) ...

περισσότερα...
Δυναμική των ιδανικών ρευστών και η εξίσωση Bernoulli

Δυναμική των ιδανικών ρευστών και η εξίσωση Bernoulli

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί μία ακόμα προσπάθεια για την πληρέστερη κατανόηση ...

περισσότερα...
Μεγιστοποιήστε τη βαρύτητα

Μεγιστοποιήστε τη βαρύτητα

Άλλο ένα πρόβλημα για καθηγητές. Δίνεται μια ποσότητα εύπλαστου υλικού μάζας Μ ...

περισσότερα...
Το εκκρεμές του Foucault (Μέρος ΙΙ)

Το εκκρεμές του Foucault (Μέρος ΙΙ)

https://en.wikipedia.org/wiki/Foucault_pendulum#/media/File:Foucault_Pendulum.jpg Εδώ γίνεται η πλήρης ανάλυση του ...

περισσότερα...