Ηλεκτρομαγνητισμός από Διονύση Μάργαρη

Κρατώντας μόνο ένα διακόπτη

Στο σχήμα οι αγωγοί ΑΓ, ΔΖ, μεγάλου μήκους, βρίσκονται στο ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια διπλή ισορροπία ενός αγωγού

Ο αγωγός ΑΓ αφήνεται ελεύθερος σε επαφή με δύο κατακόρυφους ...
Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγνήτης πλησιάζει ένα κυκλικό πλαίσιο

Ένας ραβδόμορφος μαγνήτης πέφτει κατακόρυφα, πλησιάζοντας ένα σταθερό οριζόντιο κυκλικό ...
Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε διάγραμμα.

Ένα σωληνοειδές πηνίο διαρρέεται από ρεύμα. Στο μέσον του και ...
Διαβάστε περισσότερα

Η ροή και η δύναμη Laplace, χωρίς υπολογισμούς

Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγή και κλείσιμο διακόπτη.

Οι οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί xx΄ και yy΄, με αμελητέα αντίσταση, ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη Laplace και η ηλεκτρική ισχύς.

Ο αγωγός ΑΓ, κινείται οριζόντια σε επαφή με δύο οριζόντιους ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία και ένας υπολογισμός

Ο αγωγός ΑΓ, κινείται σε οριζόντιο επίπεδο σε επαφή με ...
Διαβάστε περισσότερα

Τρεις θέσεις κατά την πτώση πλαισίου

Ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, ...
Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήματα πάνω σε μια πτώση πλαισίου

Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, ...
Διαβάστε περισσότερα

Όταν μεταβάλλεται η ένταση του ρεύματος

Η μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους ℓ=1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας ...
Διαβάστε περισσότερα

Από την επιτάχυνση στην επαγωγή.

Η ακίνητη μεταλλική ράβδος ΑΓ μήκους 1m, μάζας 0,5kg και ...
Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας το διάγραμμα της δύναμης

Η μεταλλική ράβδος ΑΓ, μήκους l=1m, μάζας 0,5kg και αμελητέας ...
Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ένα πρόβλημα.

Με την μεταρρύθμιση Αρσένη, ορίστηκε ότι το Δ΄ θέμα θα ...
Διαβάστε περισσότερα

Η μαγνητική ροή και η ένταση του ρεύματος σε πλαίσιο

Ένας μεταλλικός κλειστός κυκλικός αγωγός, βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη Laplace και η επαγωγή

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ...
Διαβάστε περισσότερα

Μελετώντας το επαγωγικό ρεύμα

Στο σχήμα βλέπετε ένα ακίνητο κυκλικό συρμάτινο πλαίσιο, εμβαδού S=0,5m2 ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένα πλαίσιο σε μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Στο σχήμα βλέπετε ένα ακίνητο αγώγιμο τετράγωνο πλαίσιο ΑΓΔΖ, με ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια σιδερένια πλάκα σε μαγνητικό πεδίο

Μεταξύ δύο αντίθετων μαγνητικών πόλων δύο μαγνητών δημιουργείται ένα ομογενές ...
Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζοντας θέση στον αγωγό.

Δυο οριζόντιοι παράλληλοι αγωγοί x΄x και y΄y, δεν εμφανίζουν αντίσταση, ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη σε ένα τετράγωνο πλαίσιο

Με ένα ομογενές ισοπαχές σύρμα έχουμε κατασκευάσει ένα οριζόντιο τετράγωνο ...
Διαβάστε περισσότερα

Το σωληνοειδές και ο διακόπτης

Στο διπλανό κύκλωμα, με το διακόπτη δ κλειστό το ιδανικό ...
Διαβάστε περισσότερα

Και ένας και δύο ευθύγραμμοι αγωγοί…

Δίνεται ένας κατακόρυφος ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός Α, ο οποίος διαρρέεται ...
Διαβάστε περισσότερα

Δύο παράλληλοι αγωγοί

 Έστω ένα οριζόντιο τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α και δύο κατακόρυφοι ...
Διαβάστε περισσότερα

Θα μεταβληθεί η ένδειξη του αμπερομέτρου;

 Στο διπλανό σχήμα, ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός, συνδέεται σε ένα ...
Διαβάστε περισσότερα

Ο μισός κυκλικό αγωγός σε μαγνητικό πεδίο.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός ακτίνας ...
Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Ηλεκτρομαγνητισμού

Δίνω σε ένα αρχείο pdf όλες τις ασκήσεις πάνω στον ...
Διαβάστε περισσότερα

Η δύναμη Laplace σε τετράγωνο πλαίσιο.

 Σε ένα ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β, βρίσκεται ένα ...
Διαβάστε περισσότερα

Μια οριζόντια εκτόξευση αγωγού.

Ο αγωγός ΑΓ μπορεί να κινείται οριζόντια χωρίς τριβές, σε ...
Διαβάστε περισσότερα

Ένα μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο

Ο οριζόντιος κυ­κλι­κός α­γω­γός του σχήματος, έχει αντίσταση r και ...
Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμος αγωγός δίπλα σε κυκλικό

Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης ...
Διαβάστε περισσότερα

Δύο ασύμβατα κάθετοι αγωγοί.

Στο επίπεδο της σελίδας υπάρχει ένας ευθύγραμμος αγωγός, ο οποίος ...
Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε ομογενές και μη ομογενές μαγνητικό πεδίο

1) Στο διπλανό σχήμα, ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο ΑΓΔΖ κινείται ...
Διαβάστε περισσότερα

Όταν δεν στρέφεται το πλαίσιο, αλλά…

Ο μαγνήτης Ένα τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,5m και με ...
Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγή και δύο αγωγοί

Οι οριζόντιοι αγωγοί ΑΓ και ΔΖ, με ίσες αντιστάσεις R1=R2=R, ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...

Επιλογές Ιστολογίου:

Ηλεκ/σμός,   Ταλαντώσεις,  Κύματα,  Ρευστά,  Στερεό,  Κρούσεις, Φυσική Α,  Φυσική Β .

(Visited 10,713 times, 2 visits today)