Ιστολόγιο Ροντούλη Άρη.

Ποια μηδενίζεται πρώτη;

Ποια μηδενίζεται πρώτη;

Ένα σώμα μάζας m βρίσκεται δεμένο στο άκρο νήματος μήκους L. Δίνοντας στο σώμα αρχική ταχύτητα μέτρου εκτελεί ...

Read More