Ιστολόγιο Διονύση Μάργαρη

Φωτογραφία του/της Διονύσης Μάργαρης

Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα

Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα

Στο σχήμα, βλέπετε ένα ομογενές σφαιρικό ουράνιο σώμα Χ, μακριά από άλλα ουράνια σώματα, ακτίνας διπλάσια της ...

περισσότερα...
Ο νόμος του Hooke και η επιμήκυνση του ελατηρίου

Ο νόμος του Hooke και η επιμήκυνση του ελατηρίου

Στο παραπάνω σχήμα (Α), βλέπετε δύο ελατήρια που κρέμονται σε κατακόρυφη θέση με το ίδιο μήκος ℓ0 (το φυσικό ...

περισσότερα...
Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα κύμα και το διάγραμμα της φάσης

Ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και στο διάγραμμα δίνεται η φάση της ...

περισσότερα...
Επεξεργασία δεδομένων και άντληση πληροφοριών

Επεξεργασία δεδομένων και άντληση πληροφοριών

Ένα αυτοκίνητο είναι ακίνητο μπροστά από ένα σπίτι, σε ευθύγραμμο δρόμο. Σε μια στιγμή αρχίζει να κινείται ...

περισσότερα...
Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Δυο κύματα με την ίδια εξίσωση κύματος.

Κατά μήκος δύο γραμμικών ελαστικών μέσων και από αριστερά προς τα  δεξιά (θετική κατεύθυνση) διαδίδονται ...

περισσότερα...
Πληροφορίες από ένα διάγραμμα θέσης

Πληροφορίες από ένα διάγραμμα θέσης

Στο διπλανό διάγραμμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης ενός αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο, για ...

περισσότερα...
Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Ένα κύμα σε άπειρο μέσον

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου, πολύ μεγάλου μήκους, διαδίδεται από αριστερά προς τα δεξιά ...

περισσότερα...
Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Ένα κύμα και οι φάσεις της απομάκρυνσης σημείων

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου που ταυτίζεται με έναν προσανατολισμένο άξονα x και από αριστερά ...

περισσότερα...
Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής ...

περισσότερα...
Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Αν το κύμα οδεύει προς τα αριστερά.

Σε γραμμικό ελαστικό μέσο και από τα δεξιά προς τ’ αριστερά (προς την αρνητική κατεύθυνση) διαδίδεται ένα ...

περισσότερα...
Από ένα διάγραμμα θέσης, τρεις κινήσεις…

Από ένα διάγραμμα θέσης, τρεις κινήσεις…

Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο. Με ...

περισσότερα...
Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Α) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα αυτό μια σταθερή οριζόντια ...

περισσότερα...
Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα

Ένα οδεύον προς τα δεξιά κύμα

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από τα αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται χωρίς απώλειες ένα ...

περισσότερα...
Κινήσεις και διάγραμμα ταχύτητας

Κινήσεις και διάγραμμα ταχύτητας

Α) Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και στην αριστερή στήλη έχουν σχεδιασθεί ταχύτητα και ...

περισσότερα...
Ένα σύστημα και η μελέτη του από διάγραμμα ταχύτητας

Ένα σύστημα και η μελέτη του από διάγραμμα ταχύτητας

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α και Β, δεμένα στα άκρα ενός αβαρούς ιδανικού ελατηρίου. Σε μια ...

περισσότερα...
Πληροφορίες από τα διαγράμματα ταχύτητας

Πληροφορίες από τα διαγράμματα ταχύτητας

Ένα κινητό Α βρίσκεται ακίνητο στην αρχή ενός προσανατολισμένου άξονα x (x=0). Σε μια στιγμή την οποία ...

περισσότερα...
Η ορμή και μια κρούση

Η ορμή και μια κρούση

Ένα σώμα Α μάζας m εκτοξεύεται σε οριζόντιο επίπεδο και μετά από λίγο συγκρούεται με ένα δεύτερο ακίνητο σώμα ...

περισσότερα...
Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση

Μια ΑΑΤ και μια σύνθετη ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου. Το σώμα συγκρούεται ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

Η ενέργεια σε μια περίοδο εξαναγκασμένης Ταλάντωσης

i) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται μια δύναμη, η ισχύς της οποίας ...

περισσότερα...
Δύο κινήσεις και ο αφηρημένος οδηγός.

Δύο κινήσεις και ο αφηρημένος οδηγός.

Στο φανάρι ενός ευθύγραμμου δρόμου, το οποίο έχει ανάψει κόκκινο, βρίσκονται ακίνητα δύο αυτοκίνητα Α και Β. ...

περισσότερα...
Αλλαγή του άξονα περιστροφής. Πώς εφαρμόζεται η ΑΔΣ.

Αλλαγή του άξονα περιστροφής. Πώς εφαρμόζεται η ΑΔΣ.

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο περιστρέφεται μια ομογενής ράβδος μάζας Μ=3kg και μήκους l=2m με γωνιακή ταχύτητα ...

περισσότερα...
Η ορμή και η μεταβολή της σε ένα σύστημα

Η ορμή και η μεταβολή της σε ένα σύστημα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια σανίδα μάζας Μ=3kg, πάνω στην οποία ηρεμεί ένα σώμα Α μάζας m=1kg. Σε μια ...

περισσότερα...
Δυο κινήσεις με ομοιότητες και διαφορές.

Δυο κινήσεις με ομοιότητες και διαφορές.

Ένα αυτοκίνητο είναι ακίνητο σε ευθύγραμμο δρόμο, απέχοντας απόσταση d=2km από ένα σπίτι. Σε μια στιγμή t=0, το ...

περισσότερα...
Μια οριζόντια κίνηση και η δύναμη

Μια οριζόντια κίνηση και η δύναμη

 Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και σε μια στιγμή t0=0, περνά από μια θέση Α με ταχύτητα υ1, ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Η ενέργεια σε μια Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

Ένα σώμα μάζας 0,2kg είναι δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=16Ν/m και με την ...

περισσότερα...
Η μεταβολή της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της

Η μεταβολή της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της

Μια μικρή σφαίρα μάζας m=0,5kg, εκτοξεύεται οριζόντια από τη θέση Α σε ορισμένο ύψος, με αρχική ταχύτητα υ1 και ...

περισσότερα...
Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Η ενέργεια σε μια φθίνουσα ταλάντωση

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg είναι δεμένο στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=20Ν/m και εκτελεί ...

περισσότερα...
Η  μεταβολή της ορμής και  η δύναμη.

Η  μεταβολή της ορμής και  η δύναμη.

Δύο ερωτήσεις που συνδέουν τη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα και τη μεταβολή τη ορμής που προκαλεί:

περισσότερα...
Η ταλάντωση στην καρότσα του φορτηγού.

Η ταλάντωση στην καρότσα του φορτηγού.

Ένα σώμα Σ μάζας 2kg είναι δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m και βρίσκεται στην λεία ...

περισσότερα...
Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο ελατήρια αλλά φθίνουσες οι ταλαντώσεις

Δυο σώματα Β και Γ, ηρεμούν δεμένα στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων όμοιων  ιδανικών ελατηρίων σταθεράς k, ...

περισσότερα...

 

 

Όλες οι αναρτήσεις  του Ιστολογίου 

 

Επιλογές Ιστολογίου:

 Ταλαντώσεις,    Κύματα,     Ρευστά,     Στερεό,     Κρούσεις,    Φυσική Α,     Φυσική Β .

 

3961df342f66194519547ef33dd52bb8