Ιστολόγιο Παπάζογλου Αποστόλη

Η εκτόξευση του αγωγού

Η εκτόξευση του αγωγού

Οι κατακόρυφοι αγωγοί Αx και Γy του σχήματος έχουν πολύ μεγάλο μήκος, ασήμαντη αντίσταση και τα άκρα τους Α και Γ συνδέονται με σύρμα ...

περισσότερα...
Οι εξισώσεις μιας οριζόντιας βολής

Οι εξισώσεις μιας οριζόντιας βολής

Μικρό σώμα εκτοξεύεται την χρονική στιγμή t0 = 0 με οριζόντια ταχύτητα μέτρου μέτρου υ0 = 2m/s, από σημείο Ο, το οποίο βρίσκεται σε ύψος h = 10m ...

περισσότερα...
Τρεις κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

Τρεις κυκλικοί ρευματοφόροι αγωγοί

Στο σχήμα βλέπουμε τρεις λεπτούς μονωμένους κυκλικούς αγωγούς με κοινό κέντρο Κ. Τα επίπεδα των αγωγών είναι κάθετα στη σελίδα και το ...

περισσότερα...
Μια μικρή γεύση από μια μεγάλη επίσκεψη στο Μουσείο Γαλιλαίου και Ιστορίας της Επιστήμης

Μια μικρή γεύση από μια μεγάλη επίσκεψη στο Μουσείο Γαλιλαίου και Ιστορίας της Επιστήμης

Το Μουσείο Γαλιλαίου στη Φλωρεντία διατηρεί μια σπουδαία συλλογή από όργανα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα από τον Galileo Galilei, καθώς και ...

περισσότερα...
Ας παίξουμε με τον κανόνα του Lenz

Ας παίξουμε με τον κανόνα του Lenz

Ο λεπτός αγώγιμος δακτύλιος του σχήματος μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή, όπου επικρατεί μαγνητικό πεδίο. Παρατηρούμε ότι ο δακτύλιος ...

περισσότερα...
Ένας αγωγός επιταχύνεται ομαλά

Ένας αγωγός επιταχύνεται ομαλά

Τα άκρα Γ και Δ δύο παράλληλων οριζόντιων αγωγών ΓΜ και ΔΝ, οι οποίοι δεν έχουν ωμική αντίσταση, συνδέονται με ένα αμπερόμετρο ...

περισσότερα...
Ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα στον ηλεκτρομαγνητισμό

Ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα στον ηλεκτρομαγνητισμό

Ο όρος ‘μαγνητισμός’ προέρχεται από την αρχαία πόλη της Μαγνησίας, στην οποία υπήρχαν άφθονα πετρώματα, τα οποία ήταν φυσικοί ...

περισσότερα...
Ποιά η εξίσωση του στάσιμου;

Ποιά η εξίσωση του στάσιμου;

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο στάσιμου κύματος, το οποίο έχει αποκατασταθεί σε ελαστική χορδή. Η χρονική στιγμή που ...

περισσότερα...
Η φορά της στατικής τριβής

Η φορά της στατικής τριβής

  Ένας δίσκος στρέφεται ωρολογιακά σε οριζόντιο επίπεδο, γύρω από σταθερό, κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο, με ...

περισσότερα...
Δύναμη ανυψώνει σώμα

Δύναμη ανυψώνει σώμα

Ένα σώμα μάζας m=0,5kg βρίσκεται ακίνητο σε οριζόντιο έδαφος. Τη στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα κατακόρυφη δύναμη μέτρου F=6N προς τα πάνω. Το ...

περισσότερα...
Μια μεταβλητή ροπή επιταχύνει δίσκο

Μια μεταβλητή ροπή επιταχύνει δίσκο

Ο κατακόρυφος ομογενής δίσκος του σχήματος έχει μάζα Μ = 2kg, ακτίνα R = 0,5m, είναι ακίνητος και μπορεί να στρέφεται χωρίς τριβές γύρω από ...

περισσότερα...
Τροχός εκτοξεύεται σε οριζόντιο δάπεδο

Τροχός εκτοξεύεται σε οριζόντιο δάπεδο

Ο κατακόρυφος ομογενής τροχός του σχήματος έχει μάζα m = 1kg και ακτίνα R = 0,1m. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 εκτοξεύουμε τον τροχό σε οριζόντιο ...

περισσότερα...
Ο ελέφαντας και το παιδί

Ο ελέφαντας και το παιδί

Ο (εξημερωμένος) ελέφαντας του σχήματος μάζας m1 είναι δεμένος μέσω αβαρούς και μη εκτατού σχοινιού με ένα παιδί μάζας m2. Κάποια στιγμή, ...

περισσότερα...
Η ροπή αδράνειας ισόπλευρης ομογενούς πλάκας

Η ροπή αδράνειας ισόπλευρης ομογενούς πλάκας

Η λεπτή ομογενής πλάκα του σχήματος έχει σχήμα ισόπλευρου τριγώνου πλευράς α και μάζας Μ. Να υπολογιστεί η ροπή αδράνειας της πλάκας ως ...

περισσότερα...
Μια σκάλα ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο

Μια σκάλα ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο

Η σκάλα του σχήματος (δύο διαστάσεων) έχει βάρος  και ισορροπεί σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσης φ. Τα σκέλη ΟΑ και ΟΓ έχουν ίδιο μήκος, ...

περισσότερα...
Παίζοντας με ένα καλαμάκι

Παίζοντας με ένα καλαμάκι

Α. Ένα καλαμάκι είναι βυθισμένο κατά ένα μέρος του σε ένα ποτήρι νερό. Το καλαμάκι είναι ανοικτό στο πάνω άκρο του.

περισσότερα...
Η κίνηση του ακροατή

Η κίνηση του ακροατή

Ακίνητη ηχητική πηγή εκπέμπει ήχο που έχει σταθερή συχνότητα fS. Ένας ακροατής Α απέχει τη χρονική στιγμή t0=0 (άγνωστη) απόσταση d από την ...

περισσότερα...
Ένα κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά

Ένα κύμα διαδίδεται προς τα αριστερά

Εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α = 0,05m και συχνότητας f = 10Hz διαδίδεται κατά μήκος ελαστικής χορδής, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. To ...

περισσότερα...
Ελάχιστο μέτρο επιτάχυνσης για αποφυγή σύγκρουσης

Ελάχιστο μέτρο επιτάχυνσης για αποφυγή σύγκρουσης

Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0 = 20m/s. Τη χρονική στιγμή t0=0 o οδηγός του αυτοκινήτου βλέπει μπροστά του, σε ...

περισσότερα...
Ένα σύστημα σωμάτων και ο ρυθμός μεταβολής ορμής

Ένα σύστημα σωμάτων και ο ρυθμός μεταβολής ορμής

Ένα κιβώτιο μάζας Σ1 m1 = 2kg είναι αρχικά ακίνητο σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο κιβώτιο βρίσκεται σώμα Σ2 μάζας m2 = 1kg, όπως φαίνεται στο ...

περισσότερα...
Τρεις διαδοχικές ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις

Τρεις διαδοχικές ευθύγραμμες ομαλές κινήσεις

Ένα σώμα κινείται σε ευθεία, η οποία ταυτίζεται με τον άξονα x’x. Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας – χρόνου (υ – t) ...

περισσότερα...
Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας σε οριζόντια βολή

Το μέτρο της μεταβολής της ταχύτητας σε οριζόντια βολή

Σώμα αμελητέων διαστάσεων εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t0 = 0 με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 από κάποιο ύψος από το έδαφος. Η αντίσταση ...

περισσότερα...
Ο Παναγιώτης σημαδεύει το κανό

Ο Παναγιώτης σημαδεύει το κανό

Το τηλεκατευθυνόμενο κανό του σχήματος απομακρύνεται από τον μόλο με σταθερή οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ=2m/s, κάθετη στον μόλο. Το κανό ...

περισσότερα...
Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Τρεις μικρές σφαίρες Σ1, Σ2 και Σ3 βρίσκονται ακίνητες πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως στο σχήμα. Οι σφαίρες έχουν μάζες m1=m, m2=m και m3=3m ...

περισσότερα...
Ίδια συνισταμένη ροπή ή ίδια ροπή αδράνειας;

Ίδια συνισταμένη ροπή ή ίδια ροπή αδράνειας;

Α. Ένας λεπτός ομογενής δακτύλιος (Α) και ένας ομογενής δίσκος (Β), ίδιας μάζας και ακτίνας με τον δακτύλιο, είναι αρχικά ακίνητοι και ...

περισσότερα...
Η κίνηση των στερεών

Η κίνηση των στερεών

Στο σχήμα φαίνονται δύο μηχανικά στερεά σώματα Σ1 και Σ2 και τα αντίστοιχα κέντρα μάζας τους Κ και Λ, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ...

περισσότερα...
Ας παίξουμε με τις ενέργειες

Ας παίξουμε με τις ενέργειες

Στο σχήμα φαίνεται μια σιδηροτροχιά, η οποία ορίζεται από τις θέσεις (Α), (Γ) και (Δ). Η υψομετρική διαφορά των οριζόντιων επιπέδων, που ...

περισσότερα...
Ένας τροχός πάνω σε λεία ράβδο

Ένας τροχός πάνω σε λεία ράβδο

Μια λεπτή, ομογενής και λεία ράβδος ΑΓ έχει μάζα m = 4kg, μήκος d = 5m και μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από σταθερό οριζόντιο ...

περισσότερα...
Από στατική τριβή σε στατική τριβή

Από στατική τριβή σε στατική τριβή

Ένα κιβώτιο μάζας m=2kg είναι αρχικά ακίνητο σε οριζόντιο δάπεδο, το οποίο ταυτίζεται με προσανατολισμένο άξονα x’x με θετική φορά προς τα ...

περισσότερα...
Η συνισταμένη δύναμη και η δύναμη από την άρθρωση

Η συνισταμένη δύναμη και η δύναμη από την άρθρωση

Α. Η λεπτή οριζόντια ομογενής ράβδος ΑΓ του σχήματος, μάζας Μ και μήκους d, είναι αρθρωμένη στο κέντρο μάζας της Ο και μπορεί να στρέφεται ...

περισσότερα...