Κίνηση σε ηλεκτρικό πεδίο

Κίνηση σε σήραγγα…

Κίνηση σε σήραγγα…

Το ηλεκτρικό πεδίο μιας αγώγιμης φορτισμένης σφαίρας περιορίζεται στο εξωτερικό της και είναι όμοιο με το ηλεκτρικό πεδίο σημειακού ...

περισσότερα...
Κατακόρυφη βολή στον πλανήτη Χ13

Κατακόρυφη βολή στον πλανήτη Χ13

Όταν οι πρώτοι άποικοι έφτασαν επιτέλους στον μακρινό πλανήτη Χ13, διαπίστωσαν ότι εκτός από το κατακόρυφο πεδίο βαρύτητας, που ήξεραν ...

περισσότερα...
Μια κρούση σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Μια κρούση σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Φορτισμένο σωματίδιο Σ1 με τιμή φορτίου q = –1,2·10-7C και μάζα m1=10-4kg βάλλεται με αρχική ταχύτητα υ0=4m/s κάθετα προς τις δυναμικές γραμμές ...

περισσότερα...
Ένα φορτίο εκτοξεύεται

Ένα φορτίο εκτοξεύεται

Στο κέντρο Ο ενός κύκλου ακτίνας R είναι στερεωμένο ένα θετικό σημειακό φορτίο +Q. Από το σημείο Α του κύκλου εκτοξεύεται ένα φορτισμένο ...

περισσότερα...
Η μελέτη της κίνησης δύο φορτίων και το τριώνυμο

Η μελέτη της κίνησης δύο φορτίων και το τριώνυμο

Α. Μικρό σώμα με μάζα m1 και με φορτίο q1 είναι ακίνητο σε σημείο Α απουσία δύναμης. Κάποια στιγμή εκτοξεύουμε από το άπειρο με ταχύτητα υο ...

περισσότερα...
Μια κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

Μια κίνηση σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Μάρτιος 2016 και ώρα 18:33 Σε λείο οριζόντιο επίπεδο από μονωτικό υλικό, κινείται ένα ...

περισσότερα...
Τάσεις και Επιταχύνσεις στο ηλεκτρικό πεδίο.

Τάσεις και Επιταχύνσεις στο ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 18 Μάρτιος 2016 και ώρα 17:00 Στο άκρο μονωτικού νήματος, μήκους l=0,3m, είναι δεμένο ένα μικρό ...

περισσότερα...
Μια κίνηση σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.

Μια κίνηση σε λείο κεκλιμένο επίπεδο, μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 28 Μάρτιος 2016 και ώρα 11:30 Ένα μικρό φορτισμένο σφαιρίδιο, μάζας m=2g και φορτίου q=1μC, ...

περισσότερα...
Μια φορτισμένη σφαίρα σε τεταρτοκύκλιο.

Μια φορτισμένη σφαίρα σε τεταρτοκύκλιο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Απρίλιος 2016 και ώρα 9:00 Από την κορυφή Α ενός λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου, ακτίνας ...

περισσότερα...
Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις φορτισμένης σφαίρας.

Δυο επιταχυνόμενες κινήσεις φορτισμένης σφαίρας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Μάιος 2015 και ώρα 18:00 Ένα σημειακό φορτίο Q=1μC βρίσκεται ακλόνητο στο σημείο Ο του ...

περισσότερα...
Δυο κινήσεις που θυμίζουν πείραμα Rutherford.

Δυο κινήσεις που θυμίζουν πείραμα Rutherford.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Μάρτιος 2015 και ώρα 13:00 Μια φορτισμένη μικρή σφαίρα Β συγκρατείται ακίνητη σε ένα ...

περισσότερα...
Οι κινητικές ενέργειες για δυο κινήσεις.

Οι κινητικές ενέργειες για δυο κινήσεις.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Μάρτιος 2015 και ώρα 10:00 Μια μικρή φορτισμένη  σφαίρα αφήνεται στο εσωτερικό επίπεδου ...

περισσότερα...
Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.

Μια ισορροπία μέσα σε πυκνωτή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 7 Μάρτιος 2015 και ώρα 13:00 Μια οριζόντια επίπεδη μεταλλική πλάκα Α συνδέεται αγώγιμα με τη ...

περισσότερα...
Σύνδεση πυκνωτών

Σύνδεση πυκνωτών

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ στις 10 Απρίλιος 2015 και ώρα 18:00 Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος ο διακόπτης δ είναι αρχικά ...

περισσότερα...
Δυο φορτισμένες σφαίρες αλληλεπιδρούν.

Δυο φορτισμένες σφαίρες αλληλεπιδρούν.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 31 Μάιος 2014 και ώρα 18:23 Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο συγκρατούμε δυο μικρές ...

περισσότερα...
Ένα σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο.

Ένα σωματίδιο σε ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Μάιος 2014 και ώρα 21:17 Στο διπλανό σχήμα ένα σωματίδιο, που φέρει αρνητικό ηλεκτρικό ...

περισσότερα...
Μετά το ηλεκτρικό πεδίο συνεχίζει σε μαγνητικό!

Μετά το ηλεκτρικό πεδίο συνεχίζει σε μαγνητικό!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Φεβρουάριος 2014 και ώρα 21:30 Στο σχήμα, αφήνεται ένα φορτισμένο σωματίδιο στη θέση ...

περισσότερα...
Μια φορτισμένη σφαίρα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Μια φορτισμένη σφαίρα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2014 και ώρα 17:30 Πάνω σε ένα τραπέζι, αφήνεται μια μικρή σφαίρα μάζας 2g που ...

περισσότερα...
Ένταση και δυναμικά σε μια ευθύγραμμη δυναμική γραμμή.

Ένταση και δυναμικά σε μια ευθύγραμμη δυναμική γραμμή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Ιανουάριος 2014 και ώρα 12:30 Εκτός πεδίου βαρύτητας, σε ένα σημείο Α μιας ευθύγραμμης ...

περισσότερα...
Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…

Ένα φορτισμένο σωματίδιο πηγαινοέρχεται…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Ιανουάριος 2014 και ώρα 8:30 Σε έ­να ι­διό­μορ­φο η­λε­κτρι­κό πε­δί­ο, η έ­ντα­ση ...

περισσότερα...
Κίνηση δύο φορτισμένων σφαιρών.

Κίνηση δύο φορτισμένων σφαιρών.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 5 Ιούνιος 2013 και ώρα 12:00 Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο συγκρατούνται σε απόσταση ...

περισσότερα...
Κίνηση σε ανομοιογενές και ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Κίνηση σε ανομοιογενές και ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Μαρούσης Βαγγέλης στις 25 Φεβρουάριος 2011 και ώρα 2:30 Σημειακό φορτίο q = – 10-8 C και μάζας m = 10-6 Kg , αφήνεται ...

περισσότερα...
Ένταση – Δυναμικό σύνθετου πεδίου

Ένταση – Δυναμικό σύνθετου πεδίου

Δημοσιεύτηκε από τον/την Μαρούσης Βαγγέλης στις 11 Νοέμβριος 2010 και ώρα 17:11 Στις κορυφές Α,  Β και Γ τριγώνου ΑΒΓ πλευράς ΒΓ = 0,2m, ...

περισσότερα...
Αλλάζοντας την απόσταση των οπλισμών πυκνωτή.

Αλλάζοντας την απόσταση των οπλισμών πυκνωτή.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Φεβρουάριος 2013 και ώρα 9:30 Στο εσωτερικό ενός επίπεδου πυκνωτή (σχ.α) με οριζόντιους ...

περισσότερα...
Κίνηση φορτισμένων σφαιρών.

Κίνηση φορτισμένων σφαιρών.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Ιανουάριος 2013 και ώρα 0:30 Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια μικρή

περισσότερα...
Το πλησίασμα δύο φορτισμένων σφαιρών.

Το πλησίασμα δύο φορτισμένων σφαιρών.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Ιανουάριος 2013 και ώρα 22:30 Δύο μικρές φορτισμένες σφαίρες Α και Β με φορτία q1=+2μC και q2= ...

περισσότερα...
Με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο γρήγορα;

Με μεγαλύτερη ταχύτητα και πιο γρήγορα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 20 Ιανουάριος 2013 και ώρα 20:00 Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο κινούμενο με ...

περισσότερα...
Δυναμικό και ενέργεια.

Δυναμικό και ενέργεια.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 13 Ιανουάριος 2013 και ώρα 11:59 Για να μεταφέρουμε από μεγάλη απόσταση ένα σωματίδιο μάζας ...

περισσότερα...
Δυναμικό και κίνηση.

Δυναμικό και κίνηση.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 12 Ιανουάριος 2013 και ώρα 17:30 1)  Στο σημείο Ο μιας ευθείας βρίσκεται ακλόνητο ένα ...

περισσότερα...
Μια εκτόξευση και η μέγιστη ταχύτητα.

Μια εκτόξευση και η μέγιστη ταχύτητα.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 3 Ιανουάριος 2013 και ώρα 20:00 Σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο είναι στερεωμένες ...

περισσότερα...
Πόσο είναι τα φορτία;

Πόσο είναι τα φορτία;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιανουάριος 2013 και ώρα 20:00 Στις κορυφές Β και Γ ενός ισοσκελούς τριγώνου ΑΒΓ βρίσκονται ...

περισσότερα...
Και αν πρόκειται για την ελάχιστη ταχύτητα;

Και αν πρόκειται για την ελάχιστη ταχύτητα;

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 2 Ιανουάριος 2013 και ώρα 11:30 Ένα αρνητικά φορτισμένο σωματίδιο, κινούμενο προς

περισσότερα...
Δυναμικές ενέργειες και δυναμικό.

Δυναμικές ενέργειες και δυναμικό.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 30 Δεκέμβριος 2012 και ώρα 12:30 Στις κορυφές ενός ορθογωνίου ΑΒΓΔ με πλευρές (ΑΒ)=4cm και ...

περισσότερα...
Το πέρασμα ανάμεσα σε δύο ακλόνητα φορτία.

Το πέρασμα ανάμεσα σε δύο ακλόνητα φορτία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Δεκέμβριος 2012 και ώρα 17:00 Δύο ακλόνητα ίσα σημειακά φορτία Q=50nC βρίσκονται στα σημεία ...

περισσότερα...
Μια ειδική κρούση δύο σφαιρών.

Μια ειδική κρούση δύο σφαιρών.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 23 Δεκέμβριος 2012 και ώρα 23:30 Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια

περισσότερα...
Μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου.

Μέγιστη ταχύτητα σωματιδίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 22 Δεκέμβριος 2012 και ώρα 20:00 Στα άκρα Κ και Λ ενός ευθυγράμμου τμήματος βρίσκονται ...

περισσότερα...
Το δυναμικό, του δυναμικού … ω δυναμικό.

Το δυναμικό, του δυναμικού … ω δυναμικό.

Φαντασθείτε επίπεδο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων (χ,ψ) και στις θέσεις Α(0,0) και Β(15,0) τα σημειακά φορτία QA>0 και QB= – 4QA αντίστοιχα, ...

περισσότερα...
Ένα σύστημα  σημειακών  φορτίων με ευλύγιστους συνδέσμους…

Ένα σύστημα σημειακών φορτίων με ευλύγιστους συνδέσμους…

Διαθέτετε ένα σύστημα τεσσάρων όμοιων σημειακών θετικών φορτίων (q) τοποθετημένων στα σημεία Α,Β,Γ,Δ ενός μονωτικού ευθύγραμμου ...

περισσότερα...
Αναζητώντας την χαμένη πηγή!

Αναζητώντας την χαμένη πηγή!

Δημοσιεύτηκε από τον/την Νεκτάριος Πρωτοπαπάς στις 19 Νοέμβριος 2016 και ώρα 11:38 Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος βρίσκονται ...

περισσότερα...
Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό και Ηλεκτρικό πεδίο.

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Μαγνητικό και Ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 17 Μάιος 2011 και ώρα 19:30 Η τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ είναι ...

περισσότερα...
Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.

Κίνηση σε δύο ομογενή πεδία.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 10 Μάιος 2011 και ώρα 21:49 Ένα σωματίδιο μάζας 10-12kg και φορτίου 10-8C αφήνεται στο σημείο Μ, στο ...

περισσότερα...
Κίνηση σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

Κίνηση σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 21 Ιανουάριος 2011 και ώρα 20:30 Ένα σωματίδιο με φορτίο q=-1nC και μάζα m=10-10kg, κινείται ...

περισσότερα...
Ηλεκτρικό πεδίο. Ένα test.

Ηλεκτρικό πεδίο. Ένα test.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 14 Ιανουάριος 2011 και ώρα 13:30 Σε σημείο Α, σε απόσταση r1=2cm από το ακλόνητο σημειακό φορτίο ...

περισσότερα...
Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2011 και ώρα 22:30 Στο σημείο Ο της ευθείας ε, βρίσκεται ακίνητο ένα σημειακό ...

περισσότερα...
Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 11 Ιανουάριος 2011 και ώρα 22:14 Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, ...

περισσότερα...
Ενέργεια για την απομάκρυνση οπλισμών πυκνωτή, με τη πηγή συνδεδεμένη.

Ενέργεια για την απομάκρυνση οπλισμών πυκνωτή, με τη πηγή συνδεδεμένη.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 29 Δεκέμβριος 2010 και ώρα 14:30 Σαν συνέχεια της ανάρτησης ενέργεια για την απομάκρυνση των ...

περισσότερα...
Σαν το πείραμα το Rutherford…

Σαν το πείραμα το Rutherford…

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 27 Δεκέμβριος 2010 και ώρα 21:00 Στις αρχές του 20ου αιώνα (1911), ο Rutherford εκτόξευσε σωμάτια α ...

περισσότερα...

 

Επιλογές Φυσικής Β΄ Προσανατολισμού.

Οριζόντια βολή   Κυκλική κίνηση   Ορμή     Αέρια    Θερμοδυναμική    Κίνηση σε ΗΠ.   Βαρύτητα

Φύλλα εργασίας      Παρουσιάσεις      Διαγωνίσματα