Κρούσεις

 

Μια ιδιαίτερη κρούση…

Μια ιδιαίτερη κρούση…

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος έχει μάζα m1=1,5kg και είναι δεμένο μέσω ιδανικού μη εκτατού νήματος με ένα σώμα Σ2 μάζας m2=3kg και το σύστημα ...

περισσότερα...
6η εργασία στην πλαστική κρούση

6η εργασία στην πλαστική κρούση

Σώμα Σ μάζας m1 είναι στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου το άλλο άκρο του οποίου στερεώνεται ακλόνητα σε τοίχο, όπως φαίνεται στο ...

περισσότερα...
1η ωριαία εξέταση στις κρούσεις.

1η ωριαία εξέταση στις κρούσεις.

B4.Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα βλήμα μάζας m το οποίο κινείται οριζόντια και σφηνώνεται σε ακίνητο σώμα μάζας Μ=4m, το οποίο  ακουμπά σε ...

περισσότερα...
Κρούσεις – Επτά απορίες μαθητών

Κρούσεις – Επτά απορίες μαθητών

Μέσα στην τάξη δε λείπουν οι μαθητές που θα σου κάνουν μια αξιόλογη ερώτηση ή που θα εκφράσουν κάποια  απορία. Στην εργασία αυτή έχουν ...

περισσότερα...
test στις κρούσεις

test στις κρούσεις

Στο σχήμα απεικονίζονται: λείο οριζόντιο επίπεδο, σώμα Σ1 μάζας m1=1kg δεμένο με μη εκτατό νήμα μήκους από σταθερό σημείο Κ,  σανίδα Σ2 , ...

περισσότερα...
Κριτήριο αξιολόγησης στις κρούσεις

Κριτήριο αξιολόγησης στις κρούσεις

Διαλέγοντας «καλούδια από τον κήπο του υλικονετ» έφτιαξα ένα σετ θεμάτων στις κρούσεις που το έδωσα στους μαθητές ως εργασία στο σπίτι ...

περισσότερα...
Το «περίεργο» γέμισμα ενός δοχείου.

Το «περίεργο» γέμισμα ενός δοχείου.

Σε οριζόντιο λείο επίπεδο βρίσκεται ένα μικρό δοχείο μάζας Μ στερεωμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθερής κ ,το άλλο άκρο ...

περισσότερα...
Βρείτε το μέγιστο ύψος

Βρείτε το μέγιστο ύψος

Το οριζόντιο δάπεδο είναι λείο. Μεταξύ σώματος και σφήνας υπάρχει τριβή με συντελεστή 0,5.

περισσότερα...
Σώμα – σανίδα – ελατήριο

Σώμα – σανίδα – ελατήριο

Σώμα Σ₁ μικρών διαστάσεων και μάζας m₁ = 2 kg βρίσκεται πάνω στην αριστερή άκρη λείας σανίδας Σ₂ που έχει μάζα m₂ = 8 kg και βρίσκεται πάνω ...

περισσότερα...
Βρείτε το μήκος της σανίδας

Βρείτε το μήκος της σανίδας

Η σανίδα του σχήματος έχει μάζα 4 kg και άγνωστο μήκος x. Το υπερκείμενο σώμα έχει μάζα 1 kg. Το δάπεδο είναι λείο και ο συντελεστής τριβής ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα Σεπτεμβρίου σε Ταλαντώσεις-Κρούσεις

Διαγώνισμα Σεπτεμβρίου σε Ταλαντώσεις-Κρούσεις

Το πρώτο διαγώνισμα που έγραψαν χθες στις 13/9/2018 οι μαθητές του φροντιστηρίου για την περίοδο Σεπτεμβρίου. Η ύλη αφορούσε όλο το κεφάλαιο ...

περισσότερα...
Ελαστική κρούση και ίδιες αποστάσεις

Ελαστική κρούση και ίδιες αποστάσεις

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α, Β με μάζες m1 και m2 αντίστοιχα, σχήματος κύβου, της ίδιας ακμής και διαφορετικής πυκνότητας.

περισσότερα...
Μια διερεύνηση για πολλαπλές κρούσεις

Μια διερεύνηση για πολλαπλές κρούσεις

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σφαίρες Α, Β, της ίδιας ακτίνας και με μάζες m και Μ αντίστοιχα, σε ευθεία x κάθετη σε κατακόρυφο ...

περισσότερα...
Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Πόσες κρούσεις θα συμβούν μεταξύ των σφαιρών;

Τρεις μικρές σφαίρες Σ1, Σ2 και Σ3 βρίσκονται ακίνητες πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο όπως στο σχήμα. Οι σφαίρες έχουν μάζες m1=m, m2=m και m3=3m ...

περισσότερα...
Τι αποθηκεύεται στο ελατήριο;

Τι αποθηκεύεται στο ελατήριο;

Σανίδα AB, μάζας 2m, κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας κινητική ενέργεια Κ. Πάνω στη σανίδα βρίσκεται ...

περισσότερα...
Κι αν χτυπήσουμε το από κάτω;

Κι αν χτυπήσουμε το από κάτω;

Μια λεπτή σανίδα AB, μάζας m, ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω στη σανίδα και στο δεξιό άκρο της Β η σώμα Σ1, μάζας m. Ένα βλήμα Σ2, ...

περισσότερα...
Ο λόγος των μαζών

Ο λόγος των μαζών

Στο διπλανό σχήμα η σφαίρα Α συγκρούεται απολύτως ελαστικά με την ακίνητη σφαίρα Β και στη συνέχεια η Β συγκρούεται απολύτως ελαστικά ...

περισσότερα...
Πόσες κρούσεις πρόκειται να συμβούν;

Πόσες κρούσεις πρόκειται να συμβούν;

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν τρεις σφαίρες Α, Β και Γ, της ίδιας ακτίνας και με μάζες m, 4m και 5m αντίστοιχα, στην ίδια ευθεία.

περισσότερα...
Δύο διαδοχικές ελαστικές κρούσεις.

Δύο διαδοχικές ελαστικές κρούσεις.

Τα σώματα Α και Β του σχήματος, με μάζες m1=4kg και m2=1kg εμφανίζουν με το οριζόντιο επίπεδο τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ=0,5.

περισσότερα...
Δύο επίπεδα και μια ελαστική κρούση

Δύο επίπεδα και μια ελαστική κρούση

Σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο (1) ηρεμούν δύο σώματα Α και Β, όπου το δεύτερο είναι δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς ...

περισσότερα...
Μια μεταβαλλόμενη κίνηση και μια κρούση

Μια μεταβαλλόμενη κίνηση και μια κρούση

Το σώμα Σ μάζας m1=1kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο στη θέση Α, απέχοντας κατά (ΑΒ)= 3m από μια σφαίρα που κρέμεται στο άκρο κατακόρυφου

περισσότερα...
Η κίνηση του σφαιριδίου m2

Η κίνηση του σφαιριδίου m2

Δύο σφαιρίδια Σ1 και Σ2 με μάζες m1=m/2 και m2=m αντίστοιχα είναι δεμένα στα άκρα ιδανικού νήματος αμελητέας μάζας το οποίο περνά μέσα από οπή ...

περισσότερα...
Μια κρούση στη διάρκεια μιας οριζόντιας βολής

Μια κρούση στη διάρκεια μιας οριζόντιας βολής

Από μια θέση Ο, σε ορισμένο ύψος από το έδαφος, εκτοξεύεται οριζόντια μια σφαίρα μάζας m=1kg με ταχύτητα υο=1m/s.

περισσότερα...
Στη διάρκεια της ταλάντωσης έχουμε μια κρούση

Στη διάρκεια της ταλάντωσης έχουμε μια κρούση

Ένα σώμα Σ μάζας Μ=3kg ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο οριζόντιου ελατηρίου, σταθεράς k=375Ν/m, γύρω από μια θέση ...

περισσότερα...
Που επιτυγχάνεται η μέγιστη παραμόρφωση;

Που επιτυγχάνεται η μέγιστη παραμόρφωση;

Δύο σώματα συγκρούονται κεντρικά και ελαστικά. Κατά τη διάρκεια της κρούσης οι σφαίρες παραμορφώνονται παροδικά και μέρος της ...

περισσότερα...
Δυο ελαστικές κρούσεις.

Δυο ελαστικές κρούσεις.

Μια σφαίρα μάζας m=0,5kg ηρεμεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου νήματος μήκους l=1,25m, (θέση 1), το άλλο άκρο του οποίου έχει προσδεθεί σε σταθερό ...

περισσότερα...
Στο τέλος η απόσταση μένει σταθερή!

Στο τέλος η απόσταση μένει σταθερή!

Τα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο δάπεδο ...

περισσότερα...
Πόσες κρούσεις θα γίνουν τελικά;

Πόσες κρούσεις θα γίνουν τελικά;

Τα δύο σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες m1 = 0,1 kg και m2 = 0,7 kg αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω σε λείο οριζόντιο ...

περισσότερα...
Η κίνηση των στερεών

Η κίνηση των στερεών

Στο σχήμα φαίνονται δύο μηχανικά στερεά σώματα Σ1 και Σ2 και τα αντίστοιχα κέντρα μάζας τους Κ και Λ, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ...

περισσότερα...

 

Επιλογές Φυσικής Γ΄Λυκείου:

Ταλαντώσεις    Κύματα      Ρευστά       Στερεό       Κρούσεις     Φαινόμενο Doppler 

Επανάληψη     Φύλλα εργασίας    Παρουσιάσεις     Διαγωνίσματα