Οροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στο Δίκτυο

“Υλικό Φυσικής-Χημείας”.

Κάθε χρήστης που εγγράφεται συμφωνεί ότι η συμμετοχή (αναζήτηση, καταχώριση και άντληση πληροφοριών) στον παρόντα δικτυακό τόπο θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων:
1) Η εγγραφή κάθε νέου μέλους πρέπει να είναι επώνυμη.

2) Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας κάθε μεμονωμένου χρήστη.

3) Ο διαχειριστής του “Υλικό Φυσικής-Χημείας” δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του Δικτύου, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ούτε είναι υπεύθυνος για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

4) Τo υλικό που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο, εκφράζει την παιδαγωγική άποψη του κάθε συγγραφέα και όχι του διαχειριστή, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και ο διαχειριστής δε φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν. Επίσης ο Διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της.

5) Όταν αποστέλλετε πληροφορίες ή καταθέτετε εκπαιδευτικό υλικό, με τη συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε θεωρούνται εμπιστευτικές. Μεταβιβάζονται στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, μόνον στην περίπτωση που η χρήση του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση του δικτυακού τόπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.

6) Σχόλια ή άλλο υλικό με πρόδηλα υβριστικό, ειρωνικό ή υποτιμητικό περιεχόμενο, που θίγουν την προσωπικότητα, την εκπαιδευτική ή επαγγελματική υπόσταση και ιδιότητα του συνομιλητή στον οποίον απευθύνονται ή τις φιλοσοφικές, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις του θα διαγράφονται μετά από προσωπική προειδοποίηση με μήνυμα από τον διαχειριστή του δικτύου. Το ίδιο ισχύει σε σχόλια με περιεχόμενο άσχετο με τους σκοπούς του δικτύου με σκοπό να διαλύσουν  ή να εκτρέψουν μία συζήτηση και εν τέλει τους σκοπούς του δικτύου.  Σε περίπτωση υποτροπής ο χρήστης θα διαγράφεται από μέλος του.

7) Στην περίπτωση κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού:

i) Δεν πρέπει να έχει διαφημιστική, παρά μόνον ενημερωτική και πληροφοριακή χροιά.

ii) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε επισκέπτη του “Υλικό Φυσικής-Χημείας”, εφόσον χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία, χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει ή από άλλους. Θετικό είναι όμως, να αναφέρεται η πηγή, από τον χρήστη.

iii) Πρέπει να γίνονται σεβαστά τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων. Δεν είναι επιτρεπτό π.χ. να αντιγράφονται Ασκήσεις από κάποιο βιβλίο, χωρίς την άδεια του έχοντος τα πνευματικά δικαιώματα συγγραφέα. Την ευθύνη για την μη τήρηση του κανόνα φέρει αυτός που αναρτά το υλικό και όχι ο διαχειριστής του δικτύου.

iv) Το υλικό που αναρτάται στο δίκτυο δεν είναι πια ιδιοκτησία του συγγραφέα και δεν μπορεί να αφαιρείται χωρίς λόγο από αυτόν. Εντάσσεται στη δομή του δικτύου και εμπλέκεται με σχόλια και παραπομπές άλλων μελών, οπότε δεν επιτρέπεται η διαγραφή του και η καταστροφή των συνδέσεων που έχουν προκύψει.

v) Ο διαχειριστής του “Υλικό Φυσικής-Χημείας” δικαιούται να διαγράψει  καταχωρίσεις χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχει το σύνολο του κάθε είδους προτεινομένου υλικού, αν και θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πραγματοποιείται τέτοιος έλεγχος.

8) Δεν χρησιμοποιούμε greeklish. Τονίζεται ότι είμαστε Έλληνες εκπαιδευτικοί και έχουμε υποχρέωση στην σωστή εφαρμογή της Ελληνικής γλώσσας.

9) Απαγορεύεται η αποστολή ανεπιθύμητου ή διαφημιστικού μηνύματος, είτε δημόσια είτε με προσωπικά μηνύματα. Μία τέτοια προσπάθεια επισείει την ποινή του αποκλεισμού του χρήστη.
Με την είσοδο και χρήση του “Υλικό Φυσικής-Χημείας” δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και περιορισμούς.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Loading