Πάλμος Δημήτρης


Επαναληπτικό διαγώνισμα

Επαναληπτικό διαγώνισμα

Ένα επαναληπτικό διαγώνισμα αφιερωμένο σε  όλα τα παιδιά που θέτουν στόχους και παλεύουν για να τους πετύχουν!

Read More
Σύστημα σωμάτων

Σύστημα σωμάτων

Τα σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες ,m1=1Kg , m2=2Kg, εμφανίζουν συντελεστές τριβής μ1=μ2=0,2  με το οριζόντιο επίπεδο,

Read More
Ταλαντώσεις σε κάθετες διευθύνσεις

Ταλαντώσεις σε κάθετες διευθύνσεις

Το σώμα Σ1 του διπλανού σχήματος είναι μια μικρή εντελώς λεία σφαίρα η οποία μπορεί να θεωρηθεί υλικό σημείο. Έχει μάζα m1 = 1kg και

Read More
Πλάγια κρούση

Πλάγια κρούση

Δύο απόλυτα λείες ίδιες ελαστικές σφαίρες κινούνται σε λείο οριζόντιο δάπεδο με σταθερές ταχύτητες. Τα μέτρα των ταχυτήτων είναι ίσα

Read More
Ένας κύλινδρος και τρια βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρια βαρέλια

Ένας κύλινδρος και τρία βαρέλια αφήνονται ταυτόχρονα στην ίδια απόσταση από τη βάση κεκλιμένου επιπέδου γωνίας κλίσης φ. Ο κύλινδρος Α

Read More
Κι αν η επαφή πλατφόρμας οριζοντιου επιπεδου δεν ειναι λεια;

Κι αν η επαφή πλατφόρμας οριζοντιου επιπεδου δεν ειναι λεια;

Στο διπλανό σχήμα φαίνονται δύο σώματα Σ1 και Σ2 , ίσων μαζών, τα οποία ισορρο-πούν ακίνητα πάνω σε οριζόντιο δάπεδο. Το επίπεδο επαφής των

Read More
Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων

Συμβολή κυμάτων και σύνθεση ταλαντώσεων

Δύο σύγχρονες πηγές κυμάτων Π1 και Π2 αρχίζουν τη χρονική στιγμή t = 0 να εκτελούν στην αρχικά ήρεμη επιφάνεια υγρού αρμονική ταλάντωση

Read More
Test στο κύκλωμα LC

Test στο κύκλωμα LC

Στο κύκλωμα του σχήματος ο διακόπτης Δ είναι κλειστός ενώ ο μεταγωγός βρίσκεται στη θέση (1) για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Η χωρητικότητα

Read More
Κατακόρυφα ελατήρια – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Κατακόρυφα ελατήρια – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m=1Kg, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στα άκρα ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k1 =300N/m και k2=100N/m,

Read More
Κατακόρυφο ελατήριο – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Κατακόρυφο ελατήριο – ταλάντωση – γραφικές παραστάσεις

Σώμα αμελητέων διαστάσεων και μάζας m = 4Kg , εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση δεμένο στο κάτω άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 100N/m , όπως

Read More
Ταλάντωση ράβδου και μια τροχαλία.

Ταλάντωση ράβδου και μια τροχαλία.

Στο σχήμα φαίνεται μια ράβδος μάζας m1 = m, η οποία βρίσκεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο συνδεδεμένη σε ιδανικό αβαρές ελατήριο σταθεράς k =

Read More
Ένα βαρούλκο με χάντρα

Ένα βαρούλκο με χάντρα

Το βαρούλκο ενός πηγαδιού αποτελείται από τροχαλία ακτίνας R = 0,5m  και μάζας M = 10kg  , στο οποίο είναι προσαρμοσμένη χειρολαβή η οποία

Read More
Κι αν πρέπει να συγκρίνουμε την κρίσιμη γωνία με τη γωνία διάθλασης;

Κι αν πρέπει να συγκρίνουμε την κρίσιμη γωνία με τη γωνία διάθλασης;

Παρατηρητής Μ βρίσκεται μέσα σε οπτικό μέσο με δείκτη διάθλασης και κοιτάζει προς τη διαχωριστική επιφάνεια των δύο οπτικών μέσων.

Read More
Ενα διαγωνισματάκι για επαναληψούλα

Ενα διαγωνισματάκι για επαναληψούλα

Μια ενδιάμεση επανάληψη στις κρούσεις και στις ταλαντώσεις για να μη ξεχνιόμαστε. θέματα απαντήσεις

Read More
Δύο τρέχοντα και ένα στάσιμο

Δύο τρέχοντα και ένα στάσιμο

Κατά μήκος ελαστικής χορδής, την οποία θεωρούμε άξονα xΌx με θετική φορά προς τα δεξιά, διαδίδονται δύο αρμονικά εγκάρσια κύματα, με

Read More
Κύκλωμα LC

Κύκλωμα LC

     Στο κύκλωμα του διπλανού σχήματος ο διακόπτης δ είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πηγή έχει ΗΕΔ E=12V και εσωτερική

Read More
Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π

Αρμονικό κύμα με αρχική φάση -π

Κατά μήκος ενός άξονα x’Ox διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση, εγκάρσιο αρμονικό κύμα πλάτους Α-20cm και συχνότητας f=0,5Hz. Η ταχύτητα

Read More
Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Ταλάντωση και ανελαστική κρούση

Σώμα Σ1 μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου με σταθερά k = 100 N/m, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο

Read More