Φυσική Β Προσανατολισμού

 Ή επιλέξτε:

Τρεις μεταβολές αερίων

Τρεις μεταβολές αερίων

Να αντιστοιχίσετε τις μεταβολές του διπλανού σχήματος με τις τιμές της θερμότητας που ανταλλάσσει και του έργου που παράγει το αέριο, ...

περισσότερα...
Τρεις (συν μία) μεταβολές αερίου

Τρεις (συν μία) μεταβολές αερίου

Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει την κυκλική μεταβολή του διπλανού σχήματος. Δίνονται pΑ=pΒ=3∙105Ρα, Τ1=300Κ, VΑ=2L και VΒ=6L.

περισσότερα...
Βρείτε τη μέγιστη θερμοκρασία.

Βρείτε τη μέγιστη θερμοκρασία.

Ποια από τις καταστάσεις του τμήματος ΑΒ έχει την μεγαλύτερη θερμοκρασία;

περισσότερα...
Δυο μεταβολές αερίου

Δυο μεταβολές αερίου

Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να μεταβεί από την κατάσταση Α με θερμοκρασία ΤΑ, στις καταστάσεις Β ή Γ σε θερμοκρασία ΤΒ.

περισσότερα...
Νικώντας την βαρύτητα…

Νικώντας την βαρύτητα…

1. Ένας πύραυλος πυροδοτείται από την επιφάνεια της Γης την t=0 και διαθέτοντας κατάλληλη ποσότητα καυσίμων ξεκινά να απομακρύνεται με ...

περισσότερα...
Διαστημικό Όχημα και Ταχύτητα Διαφυγής

Διαστημικό Όχημα και Ταχύτητα Διαφυγής

Α) Διαστημικό όχημα μάζας m ξεκινά χωρίς αρχική ταχύτητα από την επιφάνεια της Γης και κινείται κατακόρυφα προς τα πάνω με σταθερή ...

περισσότερα...
Θερμαίνοντας ένα αέριο

Θερμαίνοντας ένα αέριο

Σε κυλινδρικό δοχείο που κλείνεται με έμβολο, περιέχεται ένα ιδανικό αέριο, με θερμοκρασία 33°C. Η βάση του δοχείου έχει εμβαδόν Α=200cm2, ενώ ...

περισσότερα...
Ιδανικό αέριο και διάγραμμα P – T

Ιδανικό αέριο και διάγραμμα P – T

Ιδανικό αέριο υφίσταται τη μεταβολή του διπλανού σχήματος. Στην κατάσταση Γ δίνεται ότι VΓ = VA / 3.

περισσότερα...
Η δυναμική και η κινητική ενέργεια στον πλανήτη Υ.

Η δυναμική και η κινητική ενέργεια στον πλανήτη Υ.

Ένας πλανήτης Υ (κάποιου ηλιακού συστήματος) έχει την ίδια ακτίνα R με τη Γη και διπλάσια μάζα από αυτήν. Ο πλανήτης αυτός δεν έχει ...

περισσότερα...
Διαγώνισμα στη Φυσική  Προσ. Β’ Λυκείου

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Β’ Λυκείου

Α1) Ένα υλικό σημείο εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση γύρω από το Ο. Στο σχήμα απεικονίζονται τα διανύσματα 1, 2, 3 , 4 , 5 που μπορεί να είναι: η ...

περισσότερα...
Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα

Στοιχεία από έναν μεμονωμένο ουράνιο σώμα

Στο σχήμα, βλέπετε ένα ομογενές σφαιρικό ουράνιο σώμα Χ, μακριά από άλλα ουράνια σώματα, ακτίνας διπλάσια της Γης και ίδιας (μέσης) ...

περισσότερα...
Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων σε pptx.

Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων σε pptx.

Κινητική Θεωρία των Ιδανικών Αερίων (Ενεργός ταχύτητα – Μέση κινητική ενέργεια μορίων) σε pptx. Περισσότερα  ΕΔΩ.

περισσότερα...
Διαγώνισμα Α΄ Τετρ. στη Φυσική Προσ.

Διαγώνισμα Α΄ Τετρ. στη Φυσική Προσ.

ΘΕΜΑ Α Α1) Ένας οριζόντιος δίσκος στρέφεται γύρω από κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του,

περισσότερα...
Ορμή-κρούση Β΄λυκείου. Ένα Δ θέμα

Ορμή-κρούση Β΄λυκείου. Ένα Δ θέμα

 Δύο σφαιρικά σώματα Σ1 και Σ2με μάζες m1και  m2αντίστοιχα κινούνται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο  και συγκρούονται κεντρικά και ...

περισσότερα...
δύο διαγωνίσματα για την Β΄λυκείου (Ορμή -κρούση)

δύο διαγωνίσματα για την Β΄λυκείου (Ορμή -κρούση)

 Σώμα   Σ1 μάζας m1=1Κg  κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο έχοντας ταχύτητα μέτρου υ1, με φορά προς τα δεξιά όπως φαίνεται στο σχήμα. ...

περισσότερα...
Η επίθεση της κόμπρας…

Η επίθεση της κόμπρας…

Όταν η κόμπρα διαισθανθεί κίνδυνο σηκώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε το κεφάλι και το υπόλοιπο σώμα της να ανεβαίνει περίπου κατακόρυφα (ας ...

περισσότερα...
Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Μια μεταβλητή δύναμη μετακινεί ένα σώμα

Ένα σώμα μάζας m ηρεμεί πάνω σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή t=0, δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής οριζόντιας δύναμης,η τιμή της ...

περισσότερα...
Ερωτήσεις στους ΝΟΜΟΥΣ των ΑΕΡΙΩΝ με Hot Potatoes.

Ερωτήσεις στους ΝΟΜΟΥΣ των ΑΕΡΙΩΝ με Hot Potatoes.

Η ανάρτηση περιέχει 2 αρχεία Ερωτήσεων Πολλαπλής Επιλογής σχετικά με τα θέματα:

περισσότερα...
Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Η ορμή εξαιτίας σταθερής και μεταβλητής δύναμης

Α) Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα. Σε μια στιγμή t0=0 ασκείται στο σώμα αυτό μια σταθερή οριζόντια δύναμη F, μέτρου F=4Ν.

περισσότερα...
Ένα σύστημα και η μελέτη του από διάγραμμα ταχύτητας

Ένα σύστημα και η μελέτη του από διάγραμμα ταχύτητας

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α και Β, δεμένα στα άκρα ενός αβαρούς ιδανικού ελατηρίου. Σε μια στιγμή t0=0, ασκείται στο ...

περισσότερα...
Γραπτή εξέταση στην κεντρομόλο δύναμη

Γραπτή εξέταση στην κεντρομόλο δύναμη

  Σφαιρίδιο μάζας m=0,6Kg , δεμένο στο άκρο αβαρούς και μη ελαστικού νήματος μήκους L=0,6m, διαγράφει κατακόρυφη κυκλική τροχιά.

περισσότερα...

 

 

Προηγούμενες αναρτήσεις      /////    Όλες οι αναρτήσεις  Β΄ Λυκ. Προσαν. 

Επιλογές Φυσικής Β΄ Προσανατολισμού.

Οριζόντια βολή   Κυκλική κίνηση   Ορμή     Αέρια    Θερμοδυναμική    Κίνηση σε ΗΠ.   Βαρύτητα

Φύλλα εργασίας      Παρουσιάσεις      Διαγωνίσματα

1α-7 (1)8θ9