Ερμηνεία πειραματικών δεδομένων.

.
Με αφορμή ένα ωραίο πείραμα, που η παρουσίασή του έγινε στο ΕΚΦΕ Αλίμου.
Δίνονται τα παρακάτω δεδομένα:
Ένα διάλυμα οξαλικού οξέος είναι άχρωμο ενώ το διάλυμα του ΚΜnΟ4 έχει ερυθροϊώδες χρώμα που οφείλεται στα ιόντα ΜnΟ4. Δίνεται ακόμη ότι το οξαλικό οξύ οξειδώνεται από όξινο διάλυμα  ΚΜnΟ4 σύμφωνα με την χημική εξίσωση:
5ΗCΟΟ-CΟΟΗ + 2ΚΜnΟ
4 + 3Η24   10CΟ2 + Κ24 + 2 ΜnSΟ4 + 8 Η2Ο.
και μετά την πλήρη αντίδραση του ΚΜnΟ4, το διάλυμα αποχρωματίζεται.
Πραγματοποιούμε το παρακάτω πείραμα:

Σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες Α και Β βάζουμε από 2m; διαλύματος οξαλικού οξέος 1Μ. Στον Α σωλήνα προσθέτουμε 0,5m; οξινισμένου διαλύματος ΚΜnΟ4 0,1Μ.

 

i)      Τι χρώμα περιμένετε να έχει το διάλυμα στον Α σωλήνα;

 

ii)    Περιμένουμε 3 λεπτά και το διάλυμα αποχρωματίζεται. Τι χρώμα προσδίδουν στο διάλυμα τα ιόντα Μn+2;
iii)  Στη συνέχεια προσθέτουμε σε κάθε σωλήνα 0,5m; από το διάλυμα του ΚΜnΟ4.
iv) Ποιο διάλυμα περιμένετε να αποχρωματισθεί πρώτο, το διάλυμα στον σωλήνα Α ή στο σωλήνα Β και γιατί;
iv)  Το πείραμα δείχνει ότι το διάλυμα στο δοκιμαστικό σωλήνα Α αποχρωματίζεται σε 20s, ενώ το αντίστοιχο διάλυμα στο Β σωλήνα σε χρόνο 3 λεπτά.
Δώστε μια ερμηνεία για το αποτέλεσμα του πειράματος.
.
.

 

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια