Δύναμη ελατηρίου στη ταλάντωση και θετικές φορές

1Δημοσιεύτηκε από τον/την Νίκος Ανδρεάδης στις 10 Ιανουάριος 2010 και ώρα 20:30

Παρατηρώ ότι στο κεφάλαιο των ταλαντώσεων:
α. κατά τη μετατροπή μιας διανυσματικής σχέσης σε αλγεβρική, αντί των αλγεβρικών τιμών γίνεται χρήση του (+/-)μέτρο.
β.
γίνεται πάντοτε επιλογή ως τυχαίας, μιας θέσης όπου η απομάκρυνση έχει τη θετική φορά.

γ. γίνεται η χρήση του ίδιου συμβόλου π.χ. F και για το μέτρο και για την αλγεβρική τιμή (ακόμα χειρότερα ορισμένοι μαθητές δεν γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ μέτρου και αλγεβρικής τιμής).

Κατά τη γνώμη μου στο κεφάλαιο των ταλαντώσεων (και όχι μόνο) ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει να εργάζεται με αλγεβρικές τιμές. Πριν προχωρήσουμε στην άσκηση ας κάνουμε κάποιες επισημάνσεις.

1η: Στη λύση της άσκησης θα συμβολίζουμε με Α την αλγεβρική τιμή του διανύσματος και με Α το μέτρο του διανύσματος κάνοντας μια έκπτωση!!!

2η: Όταν όλα τα διανύσματα μιας σχέσης έχουν την ίδια διεύθυνση τα αντικαθιστούμε με τις αλγεβρικές τιμές τους ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ για τη θετική φορά που καθορίζει η άσκηση. Τη θετική φορά που καθορίζει η άσκηση τη χρησιμοποιούμε όταν αντικαθιστούμε τις αλγεβρικές τιμές με αριθμούς.

3η: Όταν ένα διάνυσμα έχει τη θετική φορά ισχύει Α = +|Α|, ενώ όταν έχει την αρνητική φορά Α = -|Α|.

Άσκηση
Σώμα βάρους 20Ν ηρεμεί δεμένο στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς 200Ν/m του οποίου η άλλη άκρη είναι σταθερά δεμένη στο έδαφος. Ανεβάζουμε κατακόρυφα το σώμα κατά 0,4m και το αφήνουμε ελεύθερο. Θεωρώντας ως θετική φορά την προς τα κάτω:
Α. Να αποδειχθεί ότι… συνέχεια στο Blogspot :

Η εδώ σε pdf.

(Visited 194 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια