Αρχές διατήρησης – Κρούση και στροφική κίνηση

Δύο ομογενείς ράβδοι ΟΑ και ΟΓ του ίδιου μήκους L έχουν κατασκευαστεί η πρώτη από σίδηρο και η
δεύτερη από ξύλο. Οι δύο ράβδοι έχουν συνενωθεί στο σημείο Ο κατάλληλα ώστε να μπορούν να
περιστρέφονται χωρίς τριβές περί οριζόντιο σταθερό άξονα που διέρχεται από το Ο και είναι κάθετος στο
επίπεδο των δύο ράβδων. Αρχικά οι ράβδοι συγκρατούνται οριζόντιες. Κάποια στιγμή (t=0) το
σύστημα αφήνεται ελεύθερο. ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ – ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ.pdf

(Visited 75 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια