Θέματα Εξετάσεων Φυσικής Κατ, 2010

Ο αγωγός ΑΓ του σχήματος μάζας 2kg, μήκους 0,8m έχει αντίσταση 0,3Ω και ξεκινά από την ηρεμία να κινείται οριζόντια με την επίδραση οριζόντιας δύναμης μέτρου Fεξ=4Ν, κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ΟΜΠ έντασης Β=0,5Τ, όπως στο σχήμα.

Η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=4V και εσωτερική αντίσταση r=0,1Ω.

i) Ποια η αρχική επιτάχυνση του αγωγού ΑΓ;

ii) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του αγωγού, τη χρονική στιγμή που έχει ταχύτητα 5m/s;

iii) Α) Να εξηγήσετε γιατί η επιτάχυνση του αγωγού συνεχώς μειώνεται, και τελικά μηδενίζεται.

Β) Να υπολογίσετε την σταθερή …

Η συνέχεια στο Blogspot.

(Visited 81 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια