Διάδοση κύματος σε διακριτούς ταλαντωτές-Διασκεδασμός.