Σχόλια για τα θέματα φυσικής κατ/σης 2011

Δημοσιεύτηκε από το χρήστη Νικολαΐδης Ηλιας στις 20 Μάιος 2011 στις 17:33 στην κατηγορία

Ασάφειες – Λάθη – Παραλείψεις

Θέμα Δ

  • Στην εκφώνηση της άσκησης δεν

αναφέρεται πουθενά ότι οι μάζες mA και mB είναι στερεωμένες στη ράβδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ερωτήματα Δ2 και Δ3 να μην είναι δυνατόν να απαντηθούν.

  • Στο άλλο άκρο της ράβδου, στο σημείο Β, είναι αναρτημένη τροχαλία μάζας Μ=4 kg από την οποία κρέμονται οι μάζες m1=2 kg, m2=m3=1 kg.

Δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη νήμα.

Κόβουμε το Ο΄Β, που συνδέει την τροχαλία με τη ράβδο στο σημείο Β.

Τι είναι το Ο΄Β; Από το πάχος του στο σχήμα φαίνεται μάλλον για ράβδο. Είναι άραγε αβαρής; Μήπως είναι σύρμα; Και αυτό αβαρές; Ίσως…

  • Όταν η σημειακή μάζα mA φτάνει στο κατώτατο σημείο, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητη σημειακή μάζα m4=5 kg.

Η φράση είναι παραπλανητική και ανακριβής. Παραπέμπει σε κρούση μεταξύ δύο μαζών.

  • Στο ερώτημα Δ3  Όταν η σημειακή μάζα mA φτάνει στο κατώτατο σημείο, συγκρούεται πλαστικά με ακίνητη σημειακή μάζα m4=5 kg.

Δεν δίνεται η απόσταση της μάζας m4 από το Ο.

  • ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο της Ι=MR2/2.

Δεν αναφέρεται ότι ο άξονας πρέπει να είναι κάθετος στο επίπεδο της.

Θέμα Γ

  • Γ2. Τη διαφορά φάσης των ταλαντώσεων των σημείων Ο και Μ.

Δεν αναφέρεται το πότε ζητείται η διαφορά φάσης. Πριν ή μετά τη συμβολή των δύο κυμάτων στα σημεία Ο και Μ.

Θέμα Β

  • Β1. Αν η ενέργεια της ταλάντωσης του Σ1 είναι Ε1 και του Σ2 είναι Ε2, τότε:

Λάθος έκφραση. Η ενέργεια ανήκει στο σύστημα μάζα ελατήριο (ταλαντωτής)

Θέμα Α

  • Α3. Μονοχρωματική ακτινοβολία προσπίπτει πλάγια στη διαχωριστική επιφάνεια γυαλιού και αέρα προερχόμενη από το γυαλί. Κατά ένα μέρος ανακλάται και κατά ένα μέρος διαθλάται. Τότε :

Δεν αναφέρεται ότι η διαχωριστική επιφάνεια είναι επίπεδη, λεία και στιλπνή.

Αν τόσα λάθη και τόσες παραλείψεις  συγχωρούνται στους καθηγητές της επιτροπής εξετάσεων αναρωτιέμαι πόσα λάθη πρέπει να συγχωρεθούν στους μαθητές.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
ylikonet3
5 έτη πριν

Τα σχόλια   αλλά και σε Word