Διαγώνισμα Φυσικής Γ στις Ταλαντώσεις

Στο διπλανό σχήμα ένα σώμα μάζας m = 2 kg ισορροπεί δεμένο από την μία άκρη του με σχοινί και από την άλλη με ελατήριο του οποίου το άλλο άκρο είναι ακλόνητα στερεωμένο σε τοίχο. Το σχοινί έχει μήκος d = 0,1 m και κόβοντας το σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση μηδενικής αρχικής φάσης. Η μέγιστη απόσταση από τον τοίχο που βρίσκεται το σώμα μάζας m κατά τη διάρκεια της ταλάντωσης του είναι dmax = 0,5 m και φτάνει εκεί για πρώτη φορά μετά το κόψιμο του νήματος τη χρονική στιγμή t = 0,05π s. Να βρεθούν:
α. Ο χρόνος που χρειάζεται το σώμα m για να διανύσει τέσσερις φορές το πλάτος του.
β. Η τάση του νήματος πριν αυτό κοπεί
γ. Το μέτρο της ταχύτητας όταν το σώμα μάζας m απέχει 0,3 m απ’ τον τοίχο.
Εξαναγκάζουμε το σώμα να εκτελέσει ταυτόχρονα μία ακόμη ταλάντωση της μορφής x2 = 0,2ημ22t (S.I.)
δ. Να γράψετε την εξίσωση της συνισταμένης ταλάντωσης και να παραστήσετε γραφικά το πλάτος της για ∆t = 2π sec.
Μειώνουμε την κυκλική συχνότητα της ταλάντωσης x2 κατά 2 rad/s και της προσδίδουμε αρχική φάση π/3 rad.

Το διαγώνισμα εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια