Βάρος και κυκλική κίνηση.

1) Στο παραπάνω σχήμα, φαίνεται η Γη και ένα σώμα σε διάφορες θέσεις.

i)  Να σχεδιάστε τη δύναμη που δέχεται το σώμα από τη Γη (το βάρος), στις διάφορες θέσεις.

ii)  Μπορείτε να προβλέψετε την κίνηση του σώματος αν αφεθεί ελεύθερο στη θέση Α;

2) Ένας δορυφόρος στρέφεται σε κυκλική τροχιά, με κέντρο το κέντρο της Γης, σε ύψος h από την επιφάνειά της, όπως στο σχήμα.


i)  Ο δορυφόρος δεν πέφτει στη Γη γιατί:

α)  Δεν δέχεται έλξη από τη Γη.

β) Δέχεται δύναμη από τη Γη, αλλά και αυτός της ασκεί μια αντίθετη δύναμη.

γ) Είναι έξω από την ατμόσφαιρα της Γης.

δ) Τίποτα από όλα αυτά.

ii)  Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο δορυφόρο στις θέσει (1) και (2) και εξηγείστε γιατί ο  δορυφόρος δεν πέφτει στην επιφάνεια της Γης.

iii) Αν μετά από σύγκρουση του δορυφόρου με ένα μετεωρίτη, η ταχύτητά του μηδενιστεί, τότε αυτός:

α)  Θα πέσει στη Γη.

β)  Θα παραμείνει ακίνητος στη θέση του.

γ)  Θα απομακρυνθεί από τη Γη κινούμενος στη διεύθυνση της εφαπτομένης.

δ)  Δεν θα ασκεί πλέον ο δορυφόρος δύναμη στη Γη.

iv)  Αν ένας «μάγος» εξαφάνιζε σε μια στιγμή τη Γη, τότε ο δορυφόρος:

α)  Θα εξαφανιζόταν και αυτός.

β)  Θα συνέχιζε την κίνησή του στην ίδια κυκλική τροχιά.

γ)  Θα κινείτο προς το κέντρο της κυκλικής τροχιάς.    ….

 

Η συνέχεια στο Βlogspot.

ή

Βάρος και κυκλική κίνηση.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια