Διαγώνισμα: Οριζόντια βολή και Κυκλική κίνηση. 2012-13

Από ένα σημείο σε ορισμένο ύψος, εκτοξεύονται οριζόντια δύο μικρές σφαίρες Α και Β, ενώ ταυτόχρονα μια τρίτη σφαίρα Γ αφήνεται ελεύθερη, χωρίς αρχική ταχύτητα, όπως στο σχήμα, όπου υΑΒ.

i) Ποια σφαίρα θα φτάσει πρώτη στο έδαφος και γιατί;

ii)Όταν οι τρεις σφαίρες φτάσουν στο έδαφος, για τις αποστάσεις μεταξύ των σφαιρών ισχύει:

α) (ΑΓ)=(ΓΒ),           β) (ΑΓ) > (ΓΒ),      γ) (ΑΓ) < (ΓΒ)

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

iii)  Με μεγαλύτερη ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος η σφαίρα:

α) η Α,          β) η Β           γ) η Γ.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf και σε Word.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια