Τι δεν ισχύει στις φθίνουσες και στις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις.