Από ένα στιγμιότυπο φάσεις και εξισώσεις κύματος.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 25 Νοέμβριος 2013 και ώρα 21:00

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα, από τα αριστερά προς τα δεξιά, μεσυχνότητα 0,5 Ηz και στο σχήμα βλέπετε ένα στιγμιότυπο  του κύματος, κάποια στιγμή t0. Δίνονται οι αποστάσεις (ΑΒ)=(ΒΓ)=(ΓΔ)=(ΔΕ)= d=1 m, ενώ η απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων της ταλάντωσης του σημείου Α είναι 0,4 m.

i) Να σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος μετά από χρονικό διάστημα 2,5 s.

ii) Να βρεθεί η φάση των σημείων Α, Β, Γ, Δ και Ε τη στιγμή t0, καθώς και τη χρονική στιγμή t0+2,5 s.

iii) Αν το παραπάνω στιγμιότυπο δείχνει την εικόνα του μέσου τη χρονική στιγμή t0=0, ενώ για να γράψουμε την εξίσωση του κύματος, ορίζουμε ως αρχή του άξονα (x=0) το σημείο Α, να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.

iv) Ποια θα ήταν αντίστοιχα η εξίσωση του κύματος, αν αλλάζαμε …

Η συνέχεια στο Blogspot.

ή

 

 Από ένα στιγμιότυπο φάσεις και εξισώσεις κύματος.

Από ένα στιγμιότυπο φάσεις και εξισώσεις κύματος.

(Visited 219 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια