Διαγώνισμα Α Λυκείου

Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις.

            α) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται στο ίδιο σώμα και είναι αντίθετες.   Σ Λ

β) Η δράση και η αντίδραση έχουν άθροισμα μηδέν.                                         Σ Λ

γ) Η δράση και η αντίδραση έχουν την ίδια διεύθυνση.                                     Σ Λ

δ) Η δράση και η αντίδραση έχουν πάντα το ίδιο μέτρο.                                              Σ Λ

Μονάδες 1

  1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

α) Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης του σώματος.

Για word εδώ.

Για pdf εδώ.

(Visited 502 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια