Μια μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση. Φ.Ε.

A) Ένα σώμα ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή ασκείται πάνω του μια οριζόντια σταθερή δύναμη F, όπως στο σχήμα.

i)  Σε ποια διεύθυνση θα κινηθεί το σώμα;

ii)  Η επιτάχυνση που θα αποκτήσει το σώμα θα μεταβάλλει:

α) Μόνο το μέτρο της ταχύτητας.

β) Μόνο την κατεύθυνση της ταχύτητας.

γ) Και το μέτρο και την κατεύθυνση της ταχύτητας.

Β) Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο νήματος μήκους L=2m, το άλλο άκρο του οποίου έχει δεθεί σε σταθερό σημείο Ο. Εκτρέπουμε το σώμα ώστε το νήμα να γίνει οριζόντιο, όπως στο σχήμα (θέση Α),  και το αφήνουμε να κινηθεί. Δίνεται g=10m/s2.

i)  Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα, αμέσως μόλις αφεθεί να κινηθεί, στη θέση Α και να υπολογιστούν τα μέτρα τους.

Η συνέχεια…

 

Εκφώνηση        Απάντηση

   Εκφώνηση        Απάντηση

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια