Δύο δοχεία τρύπησαν…

Δυο δοχεία Δ1 και Δ2, κυλινδρικά, με μεγάλη διατομή, περιέχουν διαφορετικά ιδανικά υγρά με πυκνότητες ρ1 και ρ2 αντίστοιχα. Μια μικρή τρύπα ανοίγεται στην παράπλευρη επιφάνεια κάθε δοχείου στην ίδια απόσταση h κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, ώστε η πρώτη τρύπα να έχει διπλάσια διατομή από την άλλη, δηλαδή Α1 = 2Α2.

Αν ο ρυθμός εκροής της μάζας του υγρού είναι ο ίδιος και στα δυο δοχεία

α) Η σχέση μεταξύ των παροχών είναι

i. Π1=2Π2,            ii.Π12             iii. Π2=2Π1

β) O λόγος των πυκνοτήτων είναι

i. ρ1=2ρ2,              ii. ρ12              iii. ρ2=2ρ1

γ) Αν θέλουμε οι δυο παροχές να γίνουν ίσες, πρέπει να αυξήσουμε το ύψος του υγρού σε κάποιο δοχείο ώστε

i. h1 = 4h2,            ii. h2 = 4h1,         iii. h1 = 2h2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

(Visited 233 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Ελευθερία Νασίκα
Editor

Όμορφο Β θέμα, Ανδρέα. Το χρησιμοποίησα ήδη. Να είσαι καλά.