το καρέ του ΠΕ04

Δημοσιεύτηκε από τον/την ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ στις 2 Ιούλιος 2016 και ώρα 0:29

Τα θέματα Χημείας + Βιολογίας + Γεωγραφίας της Β Γυμνασίου και τα σκορ του τμήματος που δίδαξα φέτος. Της Φυσικής είναι εδώ.

Τα θέματα Φυσικής, Χημείας & Βιολογίας τα επιλέξαμε ή τα κατασκευάσαμε οι δυο (Γ+Γ). Στη Γεωγραφία συνυπεύθυνος είναι και ο φίλος μας ο Ηλίας (μαθηματικός) που δίδαξε και αυτός το ίδιο μάθημα.

Τα θέματα αναρτώνται για να υποστηρίζουν:

1.ότι μάλλον δεν αποτελεί παράγοντα δυσκολίας η εκτεταμένη διατύπωση θεμάτων («ογκώδη» τα αποκαλεί ο έμπειρος Βαγγέλης), αφού και τα τέσσερα δοκίμια έχουν την ίδια περίπου δομή.

2.ότι δευτερεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του σκορ θα πρέπει να παίζει και η κλιμάκωση των ερωτήσεων, από περιγραφικές σε διερευνητικές, για τον προηγούμενο λόγο.

3.ότι αυτό που δημιουργεί τις διαφορές στα σκορ των μαθητών, είναι το αξιολογούμενο περιεχόμενο. Δηλαδή είναι το επίπεδο αφαίρεσης που καθορίζει τη διδασκαλία και την  αξιολόγηση.

4.ότι από τη δομή και τα περιεχόμενα των θεμάτων, αλλά και από την κλιμάκωση των σκορ ανά διδασκόμενο αντικείμενο, γίνεται φανερό ποια επιστημονικά αντικείμενα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ενιαίο εισαγωγικό μάθημα στην Α Γυμνασίου.

5.ότι τα θέματα της Γεωγραφίας, εκφράζουν τη συναινετική εκδοχή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων και επομένως και διαφορετικών αξιολογικών επιλογών. Αυτής που αξιολογεί με μικρά θέματα και λίγες ερωτήσεις την αναπαραγωγή της γνώσης και αυτής που επιζητά και την εξαγωγή συμπερασμάτων από προτεινόμενα στοιχεία.

Τα σκορ στην πιο απλή τους εκδοχή, γιατί το απαίτησε ο Βαγγέλης.

 

Τα σχόλια

 

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια