Βρείτε την τελική ταχύτητα του εμβόλου.

Το ιδανικό υγρό έχει πυκνότητα ρ. Οι διατομές εμβόλου-ανοίγματος έχουν λόγο λ.

Το έμβολο έχει αμελητέα μάζα και δέχεται σταθερή δύναμη F.

Βρείτε την τελική ταχύτητα του εμβόλου.

Πόσο μετατοπίστηκε το έμβολο μέχρις αποκτήσεως της οριακής του ταχύτητας;

Συνέχεια:

(Visited 112 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια