Μια οριζόντια εκτόξευση σφαίρας.

Δημοσιεύτηκε από τον/την Διονύσης Μάργαρης στις 8 Απρίλιος 2012 και ώρα 12:30

Από ορισμένο ύψος H εκτοξεύουμε οριζόντια μια σφαίρα με αρχική ταχύτητα υ0 και χωρίς γωνιακή ταχύτητα. Στο σχήμα φαίνεται η τροχιά της σφαίρας, αλλά και η σε διάφορες θέσεις. Παρατηρείστε ότι στις θέσεις μετά την πρώτη κρούση, στο σημείο Α,  η σφαίρα περιστρέφεται, ενώ μετά από κάθε αναπήδηση, φτάνει στο ίδιο ύψος h.

i) Η κίνηση της σφαίρας μεταξύ της αρχικής θέσης Ο και της θέσης Α είναι:

α)  Μεταφορική           β) Στροφική

ii) Μπορείτε να ερμηνεύσετε:

α)  Γιατί η σφαίρα, ενώ αρχικά δεν στρέφεται, μετά την πρώτη κρούση, αποκτά γωνιακή ταχύτητα;

β) Γιατί η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κρούσης (θέσεις Α-Β), παραμένει σταθερή;

iii)    Πάρτε τη σφαίρα σε επαφή με το έδαφος (θέση Α). Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω της. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της δράσης κάθε δύναμης;

iv) Παίρνοντας τη γραφική παράσταση της οριζόντιας συνιστώσας της ταχύτητας υxσε συνάρτηση με το χρόνο, προκύπτει η γραφική παράσταση, του διπλανού σχήματος. Γιατί μειώνεται η ταχύτητα κατά την πρώτη κρούση; Γιατί στις επόμενες κρούσεις δεν συμβαίνει κάτι αντίστοιχο; Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στη σφαίρα στη θέση Β, στη διάρκεια της 2ης κρούσης.

v) Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας στη διάρκεια της 2ης κρούσης:

α) Είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.

β) Είναι πλάγια με φορά προς τα πάνω.

γ) Έχει μέτρο 2m√2gh.

δ) Έχει μέτρο μικρότερο από 2m√2gh.

Ποιες από τις προτάσεις αυτές είναι σωστές και ποιες όχι.
Απάντηση:

ή

σε pdf.

(Visited 119 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια