Δύναμη από άρθρωση

Δημοσιεύτηκε από τον/την Μαρούσης Βαγγέλης στις 27 Απρίλιος 2014 και ώρα 17:30

ar3Η ομογενής λεπτή ράβδος μήκους ℓ, και μάζας m του σχήματος μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο, ξεκινώντας με μηδενική γωνιακή ταχύτητα από την κατακόρυφη θέση. Σε μια στιγμή που η ράβδος σχηματίζει με την κατακόρυφο γωνία θ έχει γωνιακή ταχύτητα ω.
α) Να υπολογίσετε τη γωνιακή ταχύτητα και τη γωνιακή επιτάχυνση της ράβδου σε συνάρτηση με τη γωνία στροφής θ .
β) Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο της δύναμης που ασκεί ο άξονας στη ράβδο, σε συνάρτηση με τη γωνία στροφής θ; .
Δίνονται το μήκος της ράβδου ℓ, η μάζα της m, η επιτάχυνση της βαρύτητας g, (το βάρος της w = mg) και η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς οριζόντιο άξονα που περνά από το κέντρο μάζας της Κ, ΙΚ = mℓ2/12.
γ) Εφαρμογή για θ = π/2, π, 3π/2.

Απάντηση

(Visited 102 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια