Ένταση – Δυναμικό σύνθετου πεδίου

fileΔημοσιεύτηκε από τον/την Μαρούσης Βαγγέλης στις 11 Νοέμβριος 2010 και ώρα 17:11

Στις κορυφές Α,  Β και Γ τριγώνου ΑΒΓ πλευράς ΒΓ = 0,2m,

συγκρατούνται ακίνητα τα σημειακά φορτία qΑ = -6 μC και qΒ = qΓ = q = -2 μC .

Να υπολογίσετε:

α) Την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου των τριών φορτίων, στο μέσο M της πλευράς ΒΓ, αν ΑΜ = 0,1m.

β) Το συνολικό δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου των τριών φορτίων, στο μέσο M τηςπλευράς ΒΓ.
γ)
Το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση ενός φορτίου q3 = -3μC από το σημείο Μ στο άπειρο.

δ) Τη δυναμική ενέργεια που θα αποκτήσει το φορτίο q3 = -3μC, όταν τοποθετηθεί στο σημείο Μ. Τι εκφράζει το πρόσημό της;

ε) Την κινητική ενέργεια με την οποία φτάνει το q3 στοάπειρο, αν αφεθεί ελεύθερο στο σημείο Μ. Τι παρατηρείτε; Δίνεται: k = 9·109 Ν·m2/C2.

Η Συνέχεια από ΕΔΩ

(Visited 99 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια