1ος και 2ος Νόμος του Νεύτωνα – διαδοχικές κινήσεις

2oΔημοσιεύτηκε από τον/την Μαρούσης Βαγγέλης στις 14 Δεκέμβριος 2010 και ώρα 11:30

Ένα μικρό σώμα μάζας m=2Kg ηρεμεί σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της αλγεβρικής τιμής της δύναμης οριζόντιας διεύθυνσης, που ασκείται στο σώμα,

από τη χρονική στιγμή t = 0 έως τη χρονική στιγμή t = 13 s.
α) Να βρείτε τα είδη των κινήσεων που εκτελεί το σώμα εξηγώντας αναλυτικά τις απαντήσεις σας και να γράψετε για κάθε είδος κίνησης τους νόμους (α-t, υ-t και x-t) που ισχύουν.

β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο.

γ) Να υπολογίσετε τη συνολική μετατόπιση του σώματος, με δύο τρόπους.
δ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που διανύεται καθώς και την τελική θέση του σώματος.
Θεωρείστε ότι το υλικό σημείο την t=0 βρίσκεται στη θέση x=30 m.

Η συνέχεια στο Blogspot

(Visited 119 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια