ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΝΗΜΑ ΑΠΟ ΚΑΤΩ

Στην τροχαλία του σχήματος μάζας Μ1 = 4 kg  και ακτίνας R1 έχουμε περάσει αβαρές και μη εκτατό νήμα. Η μια άκρη του νήματος είναι τυλιγμένη με τον τρόπο που φαίνεται στο σχήμα στην περιφέρεια ομογενούς δίσκου μάζας Μ2 = 2 kg και ακτίνας R2, ο οποίος αρχικά είναι ακίνητος πάνω στο λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας φ = 30o. Στο άλλο άκρο του νήματος ασκούμε σταθερή δύναμη μέτρου F = 14 N και παρατηρούμε την τροχαλία να περιστρέφεται δεξιόστροφα και τον δίσκο να κατέρχεται στο κεκλιμένο επίπεδο, σε όλη την διάρκεια της κίνησης το νήμα δεν γλιστρά στο αυλάκι της τροχαλίας.

Α. 1. Να βρεθεί η δύναμη που ασκεί το νήμα στον δίσκο

2. Να βρεθούν η επιτάχυνση του νήματος , του κέντρου μάζας του δίσκου καθώς και η γραμμική επιτάχυνση των σημείων της περιφέρειας του.

Β. 1. Ποια δύναμη πρέπει να ασκούμε ώστε η τροχαλία να μην περιστρέφεται ; Ποια είναι τότε η επιτάχυνση του κέντρου μάζας του δίσκου;

2. Αν η δύναμη που ασκούμε είναι τέτοια ώστε η ταχύτητα του νήματος να είναι σταθερή ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιούν οι αρχικές συνθήκες κίνησης του δίσκου;

Δίνεται η ροπή αδράνειας τροχαλίας και δίσκου (και για τα δυο) για τις πράξεις σας g =  10 m/s2.

Λ Υ Σ Η

(Visited 311 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια