Ενεργειακά Θεωρήματα και Δυναμική

Σώμα μάζας m αφήνεται ελεύθερο από την κορυφή Α κεκλιμένου επιπέδου μήκους S1  και κλίσης θ (ημθ = 0,6). Ο συντελεστής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι μ = μs = 0,5.

Το σώμα κατεβαίνει και μόλις φτάσει στη βάση Γ του κεκλιμένου επιπέδου συγκρούεται κάθετα σε τοίχο και ανακλάται χωρίς να χάσει κινητική ενέργεια. Μετά τη σύγκρουση το σώμα ανεβαίνει στο κεκλιμένο επίπεδο μέχρι το σημείο Δ. Η κίνηση επαναλαμβάνεται πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο μέχρι το σώμα να ηρεμήσει.

Α. i. Σε ποια θέση θα ηρεμήσει τελικά το σώμα  

ii. Αν η απόσταση (ΑΓ) =S1 = 25 m, ποιο το συνολικό μήκος της τροχιάς του;

Β. Για την κίνηση Α→Γ→Δ με m = 2 kg να βρεθούν:

Οι εξισώσεις του μέτρου της ταχύτητας και της κινητικής ενέργειας σε συνάρτηση με τον χρόνο, καθώς και την συνάρτηση της κινητικής ενέργειας με την απόσταση από τη βάση του κεκλιμένου επιπέδου δηλαδή από το Γ. Να γίνουν και οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις . Δίνεται: = 10 m/s2.

 

Λ Υ Σ Η

(Visited 315 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια