Η μελέτη της κίνησης δύο φορτίων και το τριώνυμο

Α. Μικρό σώμα με μάζα m1 και με φορτίο q1 είναι ακίνητο σε σημείο Α απουσία δύναμης. Κάποια στιγμή εκτοξεύουμε από το άπειρο με ταχύτητα υο και με κατεύθυνση προς το σώμα m1  ένα δεύτερο μικρό σώμα με μάζα m2 και με φορτίο q2. Να εξεταστεί η κίνηση τους .

 Δίνεται ότι m2 = 3m1 , q2 = q1/2 ,η επίδραση του πεδίου βαρύτητας και οι τριβές να θεωρηθούν αμελητέες.

Λ Υ Σ Η

(Visited 157 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια