Διαγώνισμα. Στατικός ηλεκτρισμός.

Θέμα Γ.
Στα σημεία Α και Β ευθείας (ε), που απέχουν απόσταση d = 3m, τοποθετούμε φορτία q1=+2μC και q2=−4μC αντίστοιχα. Δίνεται k=9∙109Ν∙m2/C2 .

Γ1. Την ηλεκτρική δύναμη που ασκεί το ένα φορτίο στο άλλο.
Μονάδες 6
Γ2. Το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία q1 και q2 στο μέσο Μ του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ.
Μονάδες 6
Γ3. Την ένταση στο σημείο Σ του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία q1 και q2 στο οποίο το δυναμικό του ηλεκτρικού πεδίου μηδενίζεται.
Μονάδες 7
Γ4. Το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου για την μετακίνηση ενός δοκιμαστικού φορτίου q3=−2nC από το σημείο Μ του πεδίου έως το άπειρο.
Μονάδες 7

Ολόκληρο το διαγώνισμα σε ελεύθερο word: ….

testaki6 φυσική γενικής Β΄Λ (στατικός) (υλικονετ)

(Visited 4.325 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Εμμανουήλ Λαμπράκης

Καλημέρα Απόστολε

Πολύ ωραίο διαγώνισμα. Υποθέτω ότι ο χρόνος στον οποίο καλείται το παιδί να απαντήσει πρέπει να είναι περί τη μιάμιση ώρα.