Διαγώνισμα στα κεφάλαια 1ο έως και 5ο

Aέριο 6,72 L (STP) που προέκυψε από την επίδραση περίσσειας διαλύματος ΗCl σε 12 g μετάλλου Μ, με αριθμό οξείδωσης +2, μαζί με ποσότητα Ν2, αντιδρούν και ισορροπούν σε δοχείο όγκου 1 L σύμφωνα με την Χ.Ι1.  Ν2(g) + 3H2(g) ƒ 2NH3(g). Το μίγμα της Χ.Ι1. είναι ισομοριακό. Να βρεθούν:

Δ1. i. Η σχετική ατομική μάζα, Ar του μετάλλου Μ και

  1. ii. η απόδοση της αντίδρασης.

                                                                                                                                                             12 μονάδες

 

Δ2. Αυξάνουμε τη θερμοκρασίας και αποκαθίσταται νέα Χ.Ι2 στην οποία τα ολικά mol των αερίων βρέθηκαν 0,48. Να βρείτε αν η αντίδραση σύνθεσης της ΝΗ3 είναι εξώθερμη ή ενδόθερμη αντίδραση.

                                                                                                                                                               3 μονάδες

Δ3. Ποσότητα ΝΗ3 ίση με την ποσότητα της Χ.Ι1 προστίθεται σε δοχείο με νερό και δημιουργείται διάλυμα 1000 ml, Το δοχείο αυτό συνδέεται με σωληνίσκο αμελητέου όγκου με άλλο δοχείο 1000 ml που περιέχει 0,14 mol ΝΗ3.

Η συνέχεια σε word 2016 και σε pdf για να μην έχουμε ασυμβατότητες

(Visited 3,121 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Γεια σου Παύλο και σιδερένιος. Όπως πάντα, δυνατά και ουσιαστικά τα Διαγωνίσμ εματά σου!

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχές το Νέο Έτος, με Υγεία και Ιδέες!