Το ιδανικό ρευστό και οι πιέσεις

ή  Πιέσεις και “υδροστατική πίεση”

Ο δοκιμαστικός σωλήνας του σχήματος, συγκρατείται με το ένα μας χέρι σε κατακόρυφη θέση, ενώ περιέχει ένα ιδανικό και ασυμπίεστο υγρό, πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, κλείνεται δε με έμβολο βάρους w=2Ν, στο οποίο ασκούμε, με το άλλο μας  χέρι, μια κατακόρυφη δύναμη, όπως στο σχήμα, μέτρου F=10Ν. Η διατομή του σωλήνα είναι Α=1cm2 και το ύψος της στήλης του υγρού h=20cm.

  1. Να υπολογιστεί η πίεση στο σημείο Β του υγρού, που βρίσκεται σε επαφή με το έμβολο.
  2. Πόση είναι η «υδροστατική» πίεση στο σημείο Β και πόση η «εξωτερική» πίεση;
  3. Αν το μήκος του υγρού στο σωλήνα ήταν h1=40cm, τι διαφορετικό θα είχαμε, όσον αφορά την πίεση στο σημείο Β;
  4. Πόση είναι η πίεση στο πάνω μέρος του σωλήνα, στο σημείο Γ για ύψη h και h1 της στήλης του υγρού;

Δίνεται pατ=105Ν/m2 και g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11Πιέσεις και «υδροστατική πίεση»…

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13Πιέσεις και «υδροστατική πίεση»…

 

(Visited 4.881 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
164 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Υποθέτω πως θέλεις τα παρακάτω:

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Διονύση εξωτερική πίεση δεν είναι η (F-w)/A + Pατ ;

Υδροστατική δεν είναι η ρ.g.h ;

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Η απάντηση στο ερώτημα "πόση είναι η υδροστατική πίεση στο Β;" επηρεάζεται από την τιμή της F;

Αν όχι, ας την μηδενίσουμε. Τότε το έμβολο παραμένει στην θέση του, διότι το κρατάει η δύναμη από την ατμόσφαιρα.

Μιλάμε τότε για υδροστατική πίεση στο Β ίση με ρ.g.h ;

Λέμε ότι είναι μηδενική;

Λέμε ότι το ερώτημα στερείται νοήματος;

Αν δεχθούμε ότι στην περίπτωση αυτήν η υδροστατική πίεση στο Β είναι ίση με ρ.g.h , τότε γιατί να αλλάξει αυτή όταν ασκούμε δύναμη F σημαντική;

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Πάμε χωρίς έμβολα. Εκεί που παίζαμε με τα κεριά.

Ποια είναι η υδροστατική πίεση στο Β;

Είναι ρ.g.h1 ;

Είναι ρ.g.h2 ;

Είναι όποια θέλουμε εμείς ανάλογα με την πορεία της λύσης μας;

Δεν έχει νόημα να μιλάμε για υδροστατική πίεση;

Οι συζητήσεις που προηγήθηκαν, αλλά και η παρούσα συζήτηση, συνδέονται στενότατα με το ερώτημα.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης
Απάντηση σε  Διονύσης Μάργαρης

Φυσικά όχι.

Αν θέλουμε την πίεση του Β να εκφράζεται ως άθροισμα εξωτερικής και υδροστατικής πίεσης χάσαμε παταγωδώς.

Διότι η πίεση στο Β δεν εξαρτάται από το h. Εσύ την καθορίζεις με την δύναμη που βάζεις.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Να το πω διαφορετικά:

Η πίεση στο Β είναι η εξωτερική πίεση. Ή αν θέλεις διαφορετικά η εξωτερική πίεση μείον w/A.

Ουδεμία εμπλοκή του υγρού υφίσταται. Δεν πα να βάλεις 10 πόντους υδράργυρο ή 5 πόντους νερό, είναι η ίδια.

Αυτά είναι προφανή.