Αρχή του Pascal

Δεν ξέρω αν έχουν συζητηθεί παλαιότερα, έχω δυο θέματα που σχετίζονται με τα ρευστά.

1) Έστω  ένα δοχείο έχει νερό  μέχρι τη μέση του ύψους του. Αν το δοχείο κινείται οριζόντια  με επιτάχυνση a, να προσδιοριστεί η ελεύθερη επιφάνεια του νερού.

2) Έχουμε τρία δοχεία κλειστά τα οποία περιέχουν νερό το οποίο καλύπτει όλο τον όγκο του  κάθενος δοχείου. Θεωρήστε ότι υπάρχει  ένα κομμάτι φελλό  στο μέσο κάθε δοχείου.Να προσδιοριστεί η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί ο φελλός σε κάθε δοχείο αν: Το πρώτο είναι ακίνητο, το δεύτερο κάνει ελεύθερη πτώση και το τρίτο κινείται με επιτάχυνση a κατακόρυφα προς τα κάτω και ισχύει a>g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

Η απάντηση στο 1ο ερώτημα: Απάντηση.

Η απάντηση στο 2ο ερώτημα είναι Απαντηση-στο 2 Ερωτημα

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
8 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια