Κριτήρια αξιολόγησης Φυσικής Γ΄ … 1ο

Στη διάταξη του παραπάνω σχήματος, ομογενής και ισοπαχής δοκός ΑΒ μάζας Μ και μήκους 4R βρίσκεται σε επαφή με το ανώτερο σημείο ομογενούς δίσκου μάζας Μ και ακτίνας R ο οποίος μπορεί να περιστρέφεται γύρω από σταθερό οριζόντιο άξονα κάθετο στο επίπεδο της σελίδας. Προκειμένου η κίνηση της δοκού να περιοριστεί μόνο κατά την οριζό-ντια διεύθυνση (δηλ. κατά τη διεύθυνση του μήκους ΑΒ ως φαίνεται παρακάτω) το δεξιό τμήμα της δοκού βρίσκεται σε επαφή με κατάλληλα τοποθετημένο ακλόνητο υποστήριγμα. Το αριστερό άκρο Α της δοκού βρίσκεται σε επαφή (άλλα όχι δεμένο) με το ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθερής επαναφοράς k = Mg/2R, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο. Ο συντελεστής τριβής (στατικής ή ολίσθησης) μεταξύ δοκού-δίσκου και δοκού-υποστηρίγματος είναι μ, ενώ η τριβή μεταξύ του δίσκου και του άξονα περιστροφής του είναι αμελητέα. Αρχικώς το σύστημα κρατείται ακινητοποιημένο έτσι ώστε το κέντρο της δοκού να βρίσκεται σε επαφή με το ανώτερο σημείο του δίσκου, ενώ το άκρο Β αυτής μόλις που αγγίζει το ακλόνητο υποστήριγμα. Επιπλέον, το ελατήριο είναι συμπιεσμένο κατά μια απόσταση s ως προς το φυσικό του μήκος. Δίνονται: Η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου μάζας Μ και ακτίνας R ως προς οριζόντιο άξονα διερχόμενο εκ του κέντρου μάζας του ΙCM = ½ ΜR2, και η επιτάχυνση της βαρύτητας g.

Η συνέχεια στο παρακάτω σύνδεσμο …
Fysiki_lykeioy_1_final

(Visited 2,165 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Βασίλης Δουκατζής
Διαχειριστής

Παντελή καλησπέρα!

Κυκλώματα LC, RLC, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση διάθλαση είναι πλέον εκτός ύλης!

Οπότε αν θες κάνε κάποια αναπροσαρμογή στο παρόν διαγώνισμα (αλλά και στα μελλοντικά αν κατάλαβα καλά από τον τίτλο θα ακολουθήσουν κι άλλα!).