Έργο Εξωτερικής Δύναμης και ΑΔΕ

Σώμα μάζας m=2kg βρίσκεται δεμένο στο ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου (ισχύει ο νόμος του Hooke) με σταθερά k=100N/m, ενώ το άλλο άκρο του ελατηρίου βρίσκεται στερεωμένο στο έδαφος. Το σύστημα μάζας-ελατηρίου τοποθετείται σε διάταξη τέτοια που μπορεί να κινηθεί κατά μήκος λείας ημισφαιρικής επιφάνειας ακτίνα R=0,5m όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η αρχική θέση του συστήματος μάζας-ελατηρίου είναι η θέση 1, ασκούμε μεταβλητή εφαπτομενική δύναμη  επιβάλλοντας βραδεία μεταβολή του μέτρου της ώστε το σώμα μάζας m να κινηθεί με πολύ μικρή και σταθερή ταχύτητα κατά μήκος της σφαίρας μέχρι την θέση 2 διαγράφοντας γωνία .τοποθετείται σε διάταξη τέτοια που μπορεί να κινηθεί κατά μήκος λείας ημισφαιρικής επιφάνειας ακτίνα R=0,5m όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν η αρχική θέση του συστήματος μάζας-ελατηρίου είναι η θέση 1, ασκούμε μεταβλητή εφαπτομενική δύναμη  επιβάλλοντας βραδεία μεταβολή του μέτρου της ώστε το σώμα μάζας m να κινηθεί με πολύ μικρή και σταθερή ταχύτητα κατά μήκος της σφαίρας μέχρι την θέση 2 διαγράφοντας γωνία .

Έργο εξωτερικής δύναμης και Α.Δ.Ε.pdf

(Visited 769 times, 2 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια