Κριτήρια αξιολόγησης Φυσικής Γ΄ … 2ο

Στη διάταξη του διπλανού σχήματος μία ομογενής και ισοπαχής δοκός ΑΒ μήκους 3l/2 μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές γύρω από οριζόντιο ακλόνητο άξονα περιστροφής διερχόμενο από το άκρο Α αυτής, κάθετο στο επίπεδο του σχήματος. Όταν η δοκός βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση το κατώτερο άκρο Β αυτής εφάπτεται με το μέσον Γ της πάνω δεξιάς οριζόντιας ακμής του κύβου (που διέρχεται από το σημείο Γ και είναι κάθετη στο επίπεδο του σχήματος). Ο κύβος θεωρείται ομογενής με ακμή μήκους l, και αρχικά ισορροπεί με την κάτω έδρα του σε επαφή με το οριζόντιο δάπεδο. Η κάτω αριστερή οριζόντια ακμή του κύβου που διέρχεται από το σημείο Δ και είναι κάθετη στο επίπεδο του σχήματος είναι ακλόνητη, και δίνεται ότι ο κύβος μπορεί να περιστραφεί περί την εν λόγω ακμή χωρίς τριβές.

Δίνονται: Η ροπή αδράνειας ομογενούς δοκού μάζας Μ και μήκους L ως προς άξονα περιστροφής διερχόμενο από το κέντρο μάζας της κάθετο στο επίπεδο της δοκού ΙCM = 1/12 ML2, η ροπή αδράνειας ομογενούς κύβου μάζας Μ και ακμής b ως προς άξονα διερχόμενο από το κέντρο μάζας του, κάθετο σε ένα ζεύγος απέναντι εδρών του κύβου, ΙCM = 1/6 Mb2, και η επιτάχυνση της βαρύτητας g.
Η συνέχεια εδώ: Fysiki_lykeioy_2_new

(Visited 1,555 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια