Εγκάρσιο κύμα σε χορδή (ή πολλοί ταλαντωτές σε σύζευξη).

Φθάνοντας αισίως στο 6ο επεισόδιο, δείχνουμε ποια είναι η σχέση διασποράς σε μια ασυνεχή χορδή. Συμπεραίνουμε επίσης ότι στην ασυνεχή χορδή η ταχύτητα του κύματος διαφέρει από αυτή που ξέρουμε, ειδικά για μικρά μήκη κύματος.
Η ανάλυση σε .pdf εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια