Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή;

1) Ένα σώμα μάζας m=2kg, κατέρχεται κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου κλίσεως θ=30°. Σε μια στιγμή περνά από τη θέση Α με ταχύτητα υ1, ενώ μετά από λίγο φτάνει στη βάση του επιπέδου με ταχύτητα μέτρου υ2=4m/s, όπως στο σχήμα. Η κατακόρυφη απόσταση των σημείων Α και Β είναι h=0,6m.

i) Να υπολογιστεί η απαραίτητη σταθερή δύναμη F, παράλληλη στο επίπεδο, που πρέπει να ασκηθεί στο σώμα, αν η ταχύτητα έχει μέτρο:

α) υ1=4m/s,   β) υ1=2m/s,   γ) υ1=1m/s.

ii) Πού οφείλεται η κίνηση του σώματος σε κάθε περίπτωση;

2)  Στο διπλανό σχήμα δίνεται ένας πλάγιος σωλήνας, τμήμα ενός δικτύου ύδρευσης, όπου το νερό στο σημείο Β ρέει με ταχύτητα μέτρου υ2=4m/s. Στο σημείο Α το οποίο απέχει κατακόρυφη απόσταση h=0,6m από το σημείο Β, η ταχύτητα ροής είναι υ1. Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό πυκνότητας ρ=1.000kg/m3, η ροή μόνιμη και στρωτή, ενώ pΒ=20.000Ρα και g=10m/s2.

α) Να υπολογιστεί η πίεση στο σημείο Α, όταν:

i) Ο σωλήνας έχει σταθερή διατομή, όπως στο σχήμα.

ii) Η ταχύτητα στο σημείο Α είναι υ1=1m/s. Ποια μορφή πρέπει να έχει ο σωλήνας στην περίπτωση αυτή;

iii) Η ταχύτητα στο σημείο Α είναι υ1=6m/s. Ποια η αντίστοιχη μορφή του σωλήνα;

  β) Πού οφείλεται η ροή του νερού από το σημείο Α στο Β σε κάθε περίπτωση;

Απαντήσεις:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Πού οφείλεται η κίνηση σώματος και πού η ροή;

(Visited 870 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
11 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Βασίλειος Μπάφας

Καλημέρα Διονύση. Συμφωνώ απόλυτα για την ιστορική και διδακτική προσέγγιση και είχα καταλάβει και το πνεύμα.

Απλώς ήθελα να τονίσω την “επιστημονική” δομή.

Και πάλι ευχαριστούμε για το ωραίο θέμα.